Nanoline 700 S

Nanoline 700 S

Vodoodbojna impregnacija za absorbujuće cementne podloge. Prodire duboko u otvorene pore na podlozi, obezbeđujući dugotrajnu zaštitu od prodora vode uz istovremeno zadržavanje sposobnosti difuzije vodene pare u oba smera. Nanošenjem ovog sredstva obično ne dolazi do promene spoljnjeg izgleda podloge i ne obrazuje se površinski sloj. Koristi se kao sredstvo za zaštitu od prodora vode i kao bezbojno sredstvo za površinsku zaštitu poroznih materijala izloženih atmosferskim uticajima, kao što su betonski elementi, cementni malteri, betonske ploče, fibro- cementne ploče, građevinski elementi od opeke (gline i krečnjačkog peska, nekeramički elementi), prirodni kamen, itd. Nanoline 700 S se takođe može koristiti i kao hidrofobni prajmer pre nanošenja zaštitnih slojeva na bazi razređivača ili u vidu emulzije. Pogodan za smanjenje kapilarne absorpcije vode, umanjenje bujanja biljnih organizama, lepljenja nečistoće i poboljšanje termoizolacionih svojstava. Usaglašen je sa zahtevima EN 1504-2 standarda za vodoodbojnu (hidrofobnu) impregnaciju (dubina penetracije klase I).
Osnova: silan / siloksan u organskom razređivaču
Gustina: 0,80 kg / l
Vreme delovanja: 5-10 sati
Nanošenje: isključivo na suvu podlogu
.

Consuption

0,2-0,4 l/m2

Colors

transparent

Packaging

3l, 5l, 18l
Plasterfin Aqua - Hidroizolacioni materijali - Hidroizolacija zidova - Dekorativni malteri - Cementni malteri

Plasterfin Aqua

Specijalni malter visoke paropropusnosti i sposobnosti odvođenja vlage. Namenjen za popravke maltera u objektima smeštenim na moru ili izloženih prodoru vlage. Takođe su podesni …

View Details
Nanoline 900 W - Hidroizolacioni materijali - Hidroizolacija zidova - Reparaturni materijali - Popravka zidova, glet mase

Nanoline 900 W

Vodoodbojna i uljnoodbojna impregnacija za absorbujuće i neabsorbujuće podloge. Prodire duboko u otvorene pore na podlozi, obezbeđujući zaštitu od prodora ulja i vode uz …

View Details
Nanoline 80 W - Hidroizolacioni materijali - Hidroizolacija zidova - Reparaturni materijali - Dekorativni malteri - Dodatni proizvodi - Popravka zidova, glet mase

Nanoline 80 W

Vodoodbojna impregnacija za absorbujuće cementne podloge. Prodire duboko u otvorene pore na podlozi, obezbeđujući dugotrajnu zaštitu od prodora vode uz istovremeno zadržavanje sposobnosti difuzije …

View Details
Baulat - Hidroizolacioni materijali - Hidroizolacija podruma & rezervoara - Hidroizolacija ravnih krovova - Hidroizolacija zidova - Reparaturni materijali - Ojačanja & popravke betona - Aditivi za maltere - Lepkovi & Fug mase - Dodatni proizvodi - Dekorativni malteri - Dodatni proizvodi - Podovi - Dodatni proizvodi - Popravka zidova, glet mase

Baulat

Višenamenska kopolimerska emulzija visoke gustine posebno namenjena za višestruko unapređenje i poboljšanje svojstava cementnog maltera. Koristi se za spravljanje vodootpornih i trajnih maltera otpornih …

View Details
Aquasil Flex - Hidroizolacioni materijali - Hidroizolacija podruma & rezervoara - Hidroizolacija ravnih krovova - Hidroizolacija zidova

Aquasil Flex

Fleksibilna, 2-komponentna, četkom nanosiva zaptivna masa za potpuno i stalno zaptivanje građevinskih konstrukcija od betona, opeke, maltera i uopšteno građevinskih materijala mineralnog porekla. Aquasil …

View Details
Kapalux flex - Hidroizolacioni materijali - Hidroizolacija zidova

Kapalux flex

Elastična i vodootporna boja. Odlikuje se potpunom vodonepropusnošću i popunjavanjem pukotina u cilju zaštite zidova od atmosferskih padavina. Odlikuje se visokom elastičnošću i svojstvima …

View Details
Nanoline 700 S - Hidroizolacioni materijali - Hidroizolacija zidova - Reparaturni materijali - Dekorativni malteri - Dodatni proizvodi - Popravka zidova, glet mase

Nanoline 700 S

Vodoodbojna impregnacija za absorbujuće cementne podloge. Prodire duboko u otvorene pore na podlozi, obezbeđujući dugotrajnu zaštitu od prodora vode uz istovremeno zadržavanje sposobnosti difuzije …

View Details
Aquasil - Hidroizolacioni materijali - Hidroizolacija podruma & rezervoara - Hidroizolacija zidova

Aquasil

Osmotska zaptivna masa na cementnoj bazi, predviđena za nanošenje četkom za potpuno i stalno zaptivanje građevinskih materijala od betona, opeke, maltera i uopšteno građevinskih …

View Details
Elastosil - Fasadne izolacije - Proizvodi sistema - Hidroizolacioni materijali - Hidroizolacija podruma & rezervoara - Hidroizolacija ravnih krovova - Hidroizolacija zidova

Elastosil

Fleksibilna, 2-komponentna, četkom nanosiva zaptivna masa za potpuno i stalno zaptivanje građevinskih konstrukcija od betona, opeke, maltera, drveta, metala, cementnog maltera, cementnih blokova, kamena …

View Details
Superlat Latex - Hidroizolacioni materijali - Hidroizolacija podruma & rezervoara - Hidroizolacija ravnih krovova - Hidroizolacija zidova - Reparaturni materijali - Ojačanja & popravke betona - Aditivi za maltere - Lepkovi & Fug mase - Dodatni proizvodi - Dekorativni malteri - Dodatni proizvodi - Podovi - Dodatni proizvodi - Popravka zidova, glet mase

Superlat Latex

Višenamenska kopolimerska emulzija posebno namenjena za višestruko unapređenje i poboljšanje svojstava cementnog maltera. Koristi se za spravljanje vodootpornih i trajnih maltera za oblaganje i …

View Details