Epoxy plus

Epoxy plus

Варов разтвор на епоксидна основа, без разтворители. Антибактериален, напълно водо- и прахоустойчив за фуги между 0 и 20 мм. Със значително по-висока степен на химична и механична устойчивост, гарантира приемствеността и стабилността на керамични повърхности в продължение на много десетилетия. Лесно се прилага и почиства.
Форма: два компонента А: паста; Б: втвърдител
.

Consumption

0,2-2,0 kg/m2

Colors

5 colors

Packaging

5kg