Нашето наследство е общият знаменател, който свързва продуктите на Bauer вече повече от 50 г. Непрестанното спазване на основополагащите ни цели и непрестанното желание да оспорваме стандартите (като предлагаме продукти, по-добри и от най-строгите изисквания) са нещата, които ни правят различни. Ние винаги прилагаме най-иновативните в света методи при производството на строителни материали – именно по този начин Bauer си проправи път към върха. В свят, в който всичко вече се сравнява, Bauer остана несравнима.

От учредяването си отговорността на компанията е била неразривна част от нейната идентичност и това не е „нов“ напредък или отделен елемент от по-широкия контекст на предлаганото от нас. Ние сме изградили стратегията на компанията около визията и ценностите ни, за да сме уверени, че те се виждат във всеки продукт, предлаган от нас.

Ние работим по начини, които гарантират безопасна и здравословна работна среда за нашите служители и сътрудници, както и за местните общности, в които работим.

Основният ни приоритет е дългосрочното взаимоотношение между компанията и нашите клиенти и сътрудници, което се гради върху висококачествени продукти и разнообразни услуги, които предлагаме. Успяхме да си осигурим водещо присъствие в тази сфера въз основа на рамката от ценности, което, от своя страна, ни дава стратегическа и бизнес посока както и гаранция, че всички ние работим за една и съща цел. Ние отделяме особено внимание на колективността, честността и отговорността. Ние не правим компромиси с нашите ценности.

Bauer се ангажира да извършва дейността си при спазване на най-висшите етични стандарти и очаква всички сътрудници да бъдат чувствителни към етичните въпроси и последствията от своите действия върху компанията, нейната репутация и продължителните бизнес и обществени отношения.