През годините сме научили много а потребностите на нашите клиенти, техните желания и очаквания към продуктите, предлагани от нас. От обратната връзка с потребителите (техните идеи и специфични потребности) до крайния продукт ние имаме систематичен холистичен подход, който използва нашите знания и опит в областта. Това е и причината, поради която когато говорим на нововъведения (иновации) ние не просто говорим за изпълнение на стандартите, прилагани от националното законодателство, или откриване на нова молекула. Ние имаме предвид идентифициране и прогнозиране на пазарните потребности, с целенасочени решения, които предлагат реални ползи за нашите клиенти. Всеки отдел от компанията играе активна роля в превръщането на Bauer в движеща сила във всеки един от пазарите, чрез създаване на иновативни строителни решения.

Ние създаваме (проектираме) и въвеждаме иновативни решения, ориентирани към подобряване на здравето и качеството на живот – чрез строителни материали, подходящи за човека и щадящи природата – за вътрешно и външно приложение.

Хората не трябва да бъдат принуждавани да се адаптират към сложните изисквания на технологиите, а напротив – технологиите трябва да се адаптират към изискванията на хората. Основната цел на работата на нашия отдел за проучвания и развитие е да подпомага бизнеса чрез разработването на нови продукти, създаването на нови бизнес възможности и обновяване на съществуващите продукти. Това непрекъснато развитие на продуктовата гама е от съществено значение Bauer да поддържа позиция далеч пред конкурентите си, както и да обогатява своето портфолио предлагани продукти – отново за да отговаря за променящите се потребности на клиентите. Научните специалисти на компанията работят рамо до рамо със строителните инженери, за да откриват реалните потребности на пазара и да предлагат незабавни решения – винаги в реални условия.

В Bauer ние се стремим да създаваме продукти, които съчетават изключително приложение и лекота на използване. Всички наши продукти предоставят пълна увереност, безопасност и продължително приложение – характеристики, които не могат да бъдат постигнати от сходни материали.

Bauer участва в многобройни проекти за проучвания от университети и научни институти по целия свят и по този начин винаги можем да приложим най-новите технологични разработки на строителния пазар в световен мащаб. Системата за гаранция на качеството се прилага при проектирането, разработването, производството и разпространението на продуктите – по Deutsche Gesellschaft für Qualität при спазване на изискванията по ISO 9001. Bauer прави проучвания, които прекрачват границите на възможното – и то в свят, където всичко е за еднократна употреба. Ние произвеждаме продукти, които имат срок на годност колкото един човешки живот. Когато става въпрос за безопасност, ние не правим никакви компромиси; концепцията ни започва с планирането и проектирането на нашите производствени цехове и продължава при ежедневния производствен процес. На всеки етап тези процеси са внимателно разработени – с цел да сведат всякакви възможни рискове до минимум.