За Bauer устойчивият растеж и благосъстоянието представляват дълбоко чувство за отговорност. Като компания, която изключително много разчита на естествени материали и произвежда продукти за изграждането на жилищни площи, опазването на околната среда е в центъра на всяка наша дейност.

Освен това ние вярваме, че устойчивостта и иновациите са неделими, тъй като представляват два елемента, важни за овладяването на днешните и утрешните глобални предизвикателства.

Нарастващото осъзнаване сред държавите за необходимостта от равновесие между човека и природата в комбинация от социалните изисквания за баланс между икономическите потребности и запазване на природата ни чиста, поставят пред Bauer необходимостта от вземането на мерки за постигането на тези насоки. Днес – повече от всякога досега – новите идеи, базирани на холистичен и цялостен подход, са наш единствен вариант.

В Bauer ние вярваме, че лидерството започва с почтеност, етика и екологични дейности. Визията ни за Bauer е компания, фокусирана не само върху предоставянето на добавена стойност, но и в предоставянето й по безопасен, етичен и природно-съобразен начин.

Bauer се ангажира със запазването на околната среда и предоставянето на безопасност и отличие – чрез нашите дейности – които отговарят на нашите социални отговорности и като средство да изградим добавена стойност за нашия бизнес. Ние се ангажираме да се стремим за непрестанно подобрение по отношение на визията ни за никакви нещастни случаи, наранявания или вреди за околната среда.

За Bauer устойчивостта означава работа в хармония с природата и хората. Ние отговаряме на нарастващото търсене от нашите клиенти, правителствени агенции и държавни органи за по-успешна защита на околната среда и устойчиво развитие във всички наши продукти. С изключителното си качество и приложение продуктите ни на основата на естествени суровини и чрез развитието на иновации, ценни за живота и за бъдещето, Bauer предлага по-добра приложимост на своите продукти и запазване на околната среда.