Kapalux flex

Kapalux flex

Еластична и водоустойчива боя. Характеризира се с пълна водонепропускливост и запълване на пукнатини, за защита на стени от дъждовна вода. Има висока еластичност и способност за запълване на пукнатините върху повърхности, които имат микроскопични пукнатини, както и върху вертикални повърхности, включително стари мазилки и т.н. Подходяща за боядисване и хидроизолация на стени, за външно и вътрешно ползване.

Consumption

10-12 m2/l

Colors

1000 colors

Packaging

10l
Kapalux flex - Хидроизолационни Материали - Хидроизолации за Стени

Kapalux flex

Еластична и водоустойчива боя. Характеризира се с пълна водонепропускливост и запълване на пукнатини, за защита на стени от дъждовна вода. Има висока еластичност и …

View Details
Nanoline 900 W - Хидроизолационни Материали - Хидроизолации за Стени

Nanoline 900 W

Водо- и маслоотблъскващ импрегнат за абсорбиращи и неабсорбиращи основи. Прониква дълбоко в порите на основата, като отблъсква вода и масла, а в същото време …

View Details
Nanoline 80 W - Хидроизолационни Материали - Хидроизолации за Стени - Мазилки - Допълнителни продукти

Nanoline 80 W

Водоотблъскващ импрегнат за абсорбиращи циментови основи. Прониква дълбоко в отворените пори на субстрата, осигурява трайно отблъскване на вода, докато осигурява дифузия на водни пари …

View Details
Aquasil Flex - Хидроизолационни Материали - Хидроизолационни Материали за Мазета и Резервоари - Хидроизолации за Плоски Покриви - Хидроизолации за Стени

Aquasil Flex

Гъвкава, двукомпонентна хидроизолация с възможност за нанасяне с четка за пълна и трайна хидроизолация на бетон, зидария, мазилки и основно минерални строителни материали. Aquasil …

View Details
Aquasil - Хидроизолационни Материали - Хидроизолационни Материали за Мазета и Резервоари - Хидроизолации за Стени

Aquasil

Осмотична хидроизолация на циментова основа, подходяща за нанасяне с четка, за пълна и трайна хидроизолация на бетон, зидария, мазилки и като цяло минерални строителни …

View Details
Elastosil - Топлоизолация на фасади - Продукти на системата - Хидроизолационни Материали - Хидроизолационни Материали за Мазета и Резервоари - Хидроизолации за Плоски Покриви - Хидроизолации за Стени

Elastosil

Гъвкава, двукомпонентна хидроизолация с възможност за нанасяне с четка за пълна и трайна хидроизолация на бетон, зидария, мазилки, дърво, метал, циментови хоросани, циментови блокчета, …

View Details
Baulat - Хидроизолационни Материали - Хидроизолационни Материали за Мазета и Резервоари - Хидроизолации за Плоски Покриви - Хидроизолации за Стени - Поправки и корекции - Усилване и Корекции на Бетон - Корекции на Зидария, Шпакловка - Добавки за Замазки и Мазилки - Лепила и фугиращи смеси - Допълнителни продукти - Мазилки - Допълнителни продукти - Подове - Допълнителни продукти

Baulat

С висока плътност, многофункционален съполимерна емулсия, специално предназначена за множество подобрения на свойствата на циментов хоросан. За подобрение на водоустойчиви, трайни и устойчиви на …

View Details
Superlat Latex - Хидроизолационни Материали - Хидроизолационни Материали за Мазета и Резервоари - Хидроизолации за Плоски Покриви - Хидроизолации за Стени - Поправки и корекции - Усилване и Корекции на Бетон - Корекции на Зидария, Шпакловка - Добавки за Замазки и Мазилки - Лепила и фугиращи смеси - Допълнителни продукти - Мазилки - Допълнителни продукти - Подове - Допълнителни продукти

Superlat Latex

Многофункционална съполимер емулсия, специално създадена за множество подобрения на свойствата на циментова замазка. За подобряване на водоустойчиви, трайни и устойчиви на пропукване грундове и …

View Details