Hardox 360

Hardox 360

Samo-nivelišuća epoksi obloga bez sadržaja razređivača, namenjena za industrijske podove. Koristi se u sistemu slojeva od 2-3 mm tako što se dodaje kvarcni pesak u odnosu 1/1. Idealna za veoma zahtevna područja primene u pogledu mehaničke čvrstoće i habanja. Predviđena za unutrašnju primenu u proizvodnim pogonima, skladištima, industriji hrane i pića, radionicama, itd.
Osnova: komponenta A: epoksidna smola, komponenta B: učvršćivač
.

Consumption

≈ 0,8 kg/m2/mm

Colors

5 RAL colors

Packaging

20kg (A+B)
Hardox 360 - Podovi - Epoksidni podovi

Hardox 360

Samo-nivelišuća epoksi obloga bez sadržaja razređivača, namenjena za industrijske podove. Koristi se u sistemu slojeva od 2-3 mm tako što se dodaje kvarcni pesak …

View Details
Hardox 01S - Podovi - Epoksidni podovi

Hardox 01S

Dvo-komponentni, transparentni epoksi prajmer na bazi razređivača, namenjen za industrijske podove. Koristi se za pripremu betonskih površina predviđenih za nanošenje obloga od epoksidnih smola.

View Details
Hardox 11 - Podovi - Epoksidni podovi

Hardox 11

Dvo-komponentni, transparentni epoksi prajmer bez sadržaja razređivača, namenjen za industrijske podove. Koristi se za pripremu betonskih površina predviđenih za nanošenje obloga od epoksidnih smola …

View Details
Aqua primer - Hidroizolacioni materijali - Hidroizolacija ravnih krovova - Podovi - Epoksidni podovi

Aqua primer

Dvo-komponentni, transparentni epoksi prajmer na vodenoj bazi, namenjen za industrijske podove. Koristi se za pripremu betonskih površina predviđenih za nanošenje obloga od epoksidnih smola …

View Details
Hardox P 22 - Podovi - Epoksidni podovi

Hardox P 22

Sistem epoksi podnih boja bez razređivača. Idealno za površine na kojima se zahteva visoka mehanička čvrstoća i otpornost na habanje. Osnova: komponenta A: epoksidna …

View Details