Tokom godina, naučili smo mnogo o potrebama, željama i očekivanjima naših klijenata od proizvoda koje kupuju. Od proučavanja klijenata do gotovog proizvoda, sistematski primenjujemo holistički pristup zasnovan na našim posebnim znanjima i stručnosti. Upravo zbog toga, kada govorimo o inovacijama, ne mislimo samo na ispunjavanje propisanih standarda, pravila ili puko otkrivanje novog molekula. Govorimo o prepoznavanju i predviđanju potreba tržišta i ispunjavanju tih potreba kroz ponudu ciljanih rešenja od kojih će naši klijenti imati stvarnu korist. Svaki deo naše organizacije igra aktivnu ulogu u tome da se Bauer nametne kao vodeća snaga na svakom tržištu na kojem je prisutan, i to kroz ponudu inovativnih rešenja u građevinarstvu.

Projektujemo i uvodimo inovativna rešenja usmerena ka unapređenju zdravlja i kvaliteta života kroz ponudu ekoloških građevinskih materijala koji će obezbediti zdravu atmosferu u unutrašnjem i spoljašnjem okruženju.

Ne bi trebalo ljude terati da se prilagođavaju složenim zahtevima koje postavlja tehnologija, već je tehnologija ta koja bi trebala da se prilagodi zahtevima ljudi. Glavni cilj našeg sektora za istraživanje i razvoj (R&D) jeste da podrži poslovanje kroz razvoj novih proizvoda, otvaranje novih poslovnih mogućnosti, kao i kroz obnavljanje postojećih proizvoda. Ovakav neprestani razvoj palete proizvoda od ključnog je značaja da bi Bauer ostao konkurentan i da bi mogao da zadovolji promenljive potrebe kupaca. Naučnici u našoj kompaniji tesno sarađuju sa građevinskim stručnjacima, prepoznaju stvarne potrebe klijenata i u najkraćem roku obezbeđuju rešenja primenjiva u realnim uslovima.

Mi se u ‘Bauer’-u trudimo da stvorimo proizvode koji će objediniti neuporediv učinak sa domišljatošću i jednostavnosti u upotrebi. Svi Bauer proizvodi pružaju apsolutnu pouzdanost, bezbednost i dugotrajnost učinka, koji se ne mogu porediti sa sličnim materijalima.

Bauer učestvuje u brojnim istraživačkim projektima sa univerzitetima i istraživačkim centrima širom sveta, i na taj način uvodi na svetsko tržište najnovija tehnološka dostignuća u oblasti građevinskih materijala. Za kontrolu kvaliteta u procesima projektovanja, razvoja, proizvodnje i distribucije proizvoda angažovana je Deutsche Gesellschaft für Qualität, koja je uspostavila sistem za obezbeđenje kvaliteta prema zahtevima ISO 9001. Bauer sprovodi istraživanja koja pomeraju granice mogućeg, te u današnjem svetu u kojem se sve baca, mi pravimo proizvode koji će trajati doživotno. Što se tiče bezbednosti, za nas tu nema kompromisa. Naša koncepcija počinje sa projektovanjem i izgradnjom naših proizvodnih pogona, a nastavlja se sa svakodnevnim poslovnim aktivnostima. Svaka faza proizvodnog procesa je pažljivo osmišljena i isprojektovana tako da se potencijalni rizici svedu na najmanju moguću meru.