Održivi razvoj i blagostanje za ‘Bauer’ predstavljaju osećaj velike odgovornosti. Kao kompanija koja se u velikoj meri oslanja na prirodne materijale i isporučuje proizvode za izgradnju stambenih prostora, ekološko razmišljanje zauzima osnovno mesto u našem poslovnom modelu. Takođe smatramo da su održivi razvoj i inovativnost dva neodvojiva pojma, pošto se radi o dva elementa od ključne važnosti za ovladavanje izazovima današnjice i budućnosti s kojima se svet suočava.

Rastuća svest u državama širom sveta o potrebi za ravnotežom između ljudskih zajednica i prirode, u kombinaciji sa društvenim zahtevima za usklađivanjem ekonomskih potreba i problema očuvanja životne sredine, za ‘Bauer’ predstavljaju potrebu da preduzme odgovarajuće mere u tom pravcu. Danas više nego ikada pre, potrebne su nove ideje zasnovane na holističkom, umreženom pristupu.

Mi u ‘Bauer’-u verujemo da vodeća uloga počiva na integritetu, etici i ekološki svesnom poslovanju. Mi ‘Bauer’ vidimo kao kompaniju koja nije usredsređena isključivo na stvaranje novih vrednosti, već da to postiže na bezbedan, etički ispravan i ekološki odgovoran način. ‘Bauer’ je posvećen očuvanju životne sredine i potpune bezbednosti u svim segmentima svog poslovanja, i u okviru naše društvene odgovornosti i kao jedan od načina za postizanje vrednosti našeg poslovanja. Obavezujemo se da ćemo težiti ka stalnom unapređivanju vizije u kojoj neće biti akcidenata, povreda ili ugrožavanja životne sredine.

Održivi razvoj za ‘Bauer’ znači postizanje učinka uz poštovanje prirode i čovečnosti. Trudimo se da kroz sve naše proizvode zadovoljavamo rastuće zahteve naših kupaca, vladinih agencija i javnih službi u pogledu očuvanja životne sredine i održivog razvoja. Kroz proizvode visoke efikasnosti zasnovane na prirodnim sirovinama i kroz razvoj inovacija održivih u budućnosti, ‘Bauer’ svojim kupcima nudi bolji učinak i ekološku prihvatljivost.