Η κληρονομιά μας αποτελεί τον κοινό παρονομαστή που συνδέει τα προϊόντα της BAUER για περισσότερα από 50 χρόνια. Ο αδιάλειπτος σεβασμός των ιδρυτικών αξιών μας και η συνεχής επιδίωξη επανακαθορισμού των δεδομένων είναι τα στοιχεία που μας κάνουν να διαφέρουμε. Εφαρμόζοντας πάντα τις πιο καινοτόμες μεθόδους παγκοσμίως στην παραγωγή δομικών χημικών, η BAUER ανήλθε γρήγορα στην κορυφή. Σε έναν κόσμο όπου τα πάντα αρχίζουν να γίνονται συγκρίσιμα, η BAUER δεν συγκρίνεται με κανέναν άλλο.

Από την ίδρυση της BAUER, η εταιρική ευθύνη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς της, και δεν αποτελεί πρόσφατη εξέλιξη ή μια ξεχωριστή οντότητα στο ευρύτερο πλαίσιο της πρότασής μας. Έχουμε οικοδομήσει την εταιρική στρατηγική μας γύρω από το όραμα και τις αξίες μας και έχουμε εξασφαλίσει ότι αυτό το στοιχείο χαρακτηρίζει κάθε έκφραση της εταιρείας. 
Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα διεξάγεται κατά τρόπο που διασφαλίζει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον τόσο για τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες μας όσο και για τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες λειτουργούμε.

Κύρια προτεραιότητά μας είναι η μακροχρόνια σχέση μεταξύ της εταιρείας μας και των πελατών-συνεργατών μας, η οποία βασίζεται στα προϊόντα υψηλής ποιότητας και τη διαφοροποιημένη εξυπηρέτηση που προσφέρουμε. Καταφέραμε να έχουμε ηγετική παρουσία στον χώρο μας βασιζόμενοι σε ένα πλαίσιο αξιών, το οποίο προσφέρει στην εταιρεία έναν στρατηγικό και επιχειρηματικό προσανατολισμό και εξασφαλίζει ότι όλοι εργαζόμαστε και λειτουργούμε για τον ίδιο σκοπό. Αποδίδουμε ιδιαίτερη αξία στη συλλογικότητα, την εντιμότητα και την υπευθυνότητα. Οι αξίες μας είναι κάτι για το οποίο δεν κάνουμε συμβιβασμούς.

Η BAUER δεσμεύεται να ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σύμφωνα με τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα, προσδοκώντας από όλους τους συνεργάτες της να είναι ευαισθητοποιημένοι απέναντι στα θέματα δεοντολογίας και στις επιπτώσεις των ενεργειών τους στην εταιρεία, στη φήμη της και στις διαρκείς επιχειρηματικές και κοινωνικές σχέσεις της.