Bau flex

Bau flex

Висококачествено гъвкаво полимер-модифицирано лепило за плочки на циментова основа с отлична адхезия към повърхности и висок модул при напън на срез. За допълнителни специални приложения, изискващи устойчивост на напукване от термични промени, замръзване и влага.
За закрепване на плочки от всякакъв вид (напр. GRES, porselanato, плочки за стъклена мозайка), естествени камъни и плочки с големи размери и тегло на стени и подове.
Идеално за повърхности от бетон, зидария, замазки др., както и за много взискателни основи като стари плочки, подово отопление, мозайки, басейни, гипсокартон, хидроизолация, циментови материали и като цяло върху повърхности, които изискват много добро прилепване и гъвкавост. Предлага удължена тиксотропия по време на полагането и никакво хлъзгане, когато плочките се полагат върху вертикални повърхности. С удължен срок за ползване след отваряне – за по-бърз и по-сигурен монтаж. Класифицира се като тип C2TE S1 лепило според стандарт EN 12004.

Consumption

1,5-4,0 kg/m2

Colors

Packaging

25kg
Extra - Лепила и фугиращи смеси - Лепила за Плочки

Extra

Висококачествено, полимерно модифицирано лепило за плочки на циментова основа. За закрепване на керамични плочки на стени и подове. Идеален продукт за повърхности от бетон, …

View Details
Bau flex fiber - Лепила и фугиращи смеси - Лепила за Плочки

Bau flex fiber

Висококачествено, полимерно модифицирано лепило за плочки на циментова основа, подсилено с влакна; с висока устойчивост на напукване, замръзване и влага. За закрепване на плочки …

View Details
Classic - Лепила и фугиращи смеси - Лепила за Плочки

Classic

Лепило за плочки на циментова основа. За закрепване на керамични плочки върху стени и подове. Идеален за повърхности от бетон, зидария, замазка и др. …

View Details
Bau flex - Лепила и фугиращи смеси - Лепила за Плочки

Bau flex

Висококачествено гъвкаво полимер-модифицирано лепило за плочки на циментова основа с отлична адхезия към повърхности и висок модул при напън на срез. За допълнителни специални …

View Details
Hyper flex - Лепила и фугиращи смеси - Лепила за Плочки

Hyper flex

Висококачествено силно деформируемо полимер-модифицирано лепило за плочки на циментова основа. Ненадмината адхезия към повърхности и много висока степен якост на срез. За много висока …

View Details
Super acrylic - Лепила и фугиращи смеси - Лепила за Плочки

Super acrylic

Висококачествено, полимерно модифицирано лепило за плочки на циментова основа. За закрепване на гранитни плочки и обикновени абсорбиращи и неабсорбиращи плочки върху стени и подове. …

View Details