Bau flex

Bau flex

Ngjitës për pllaka I përforcuar me fibra dhe polimere, me ngjitje perfekte në sipërfaqet të cilat I nënshtrohen presionit të lartë. Për aplikime të cilat kërkojnë rezistencë të lartë ndaj plasaritjeve që shkakton bymimi dhe tkurrja, ngrica dhe lagështia.
Për fiksimin e pllakave të çdo tipi, gres, porcelan, gurë natyral, pllaka me sipërfaqe të madhe dhe me peshë të lartë në mure dhe dysheme.
Ideale për sipërfaqe betoni, tulle, suva etj si dhe për shtresa të dëmtuara si pllaka të vjetra, sisteme të ngrohjes nga dyshemeja, pishina , mozaikë dhe çdo lloj sipërfaqe ku nevojitet nje ngjitje fortë dhe elastike.Ka kohë punueshmërie të gjatë për një fiksim më të shpejtë dhe më të sigurtë.
Ofron thiksotropi të lartë gjatë aplikimit dhe nuk rrëshket kur përdoret në sipërfaqet vertikale.
Klasifikohet si ngjitës I tipit C2TE S1 sipas EN 12004
.

Consumption

1,5-4,0 kg/m2

Colors

Packaging

25kg
Extra - Ngjites & bojak - Ngjites per pllaka

Extra

Ngjtës pllakash me bazë çimento I cilësisë së lartë. Për fiksimin e pllakave të qeramikës në mure dhe dysheme. Ideale për sipërfaqe betoni, tulle, …

View Details
Bau flex fiber - Ngjites & bojak - Ngjites per pllaka

Bau flex fiber

Ngjitës për pllaka I përforcuar me fibra dhe polimere, me rezistencë të lartë ndaj plasaritjes, ngricës dhe lagështisë. Për fiksimin e pllakave të çdo …

View Details
Classic - Ngjites & bojak - Ngjites per pllaka

Classic

Ngjtës pllakash me bazë çimento. Për fiksimin e pllakave të qeramikës në mure dhe dysheme. Ideale për sipërfaqe betoni, tulle, suva etj. Për përdorim …

View Details
Bau flex - Ngjites & bojak - Ngjites per pllaka

Bau flex

Ngjitës për pllaka I përforcuar me fibra dhe polimere, me ngjitje perfekte në sipërfaqet të cilat I nënshtrohen presionit të lartë. Për aplikime të …

View Details
Hyper flex - Ngjites & bojak - Ngjites per pllaka

Hyper flex

Ngjitës pllakash shumë cilësor, me elasticitet të përkryer, I pa krahasueshëm në sipërfaqet që I nënshtrohen trysnive të vazhdueshme. Për aplikime të cilat kërkojnë …

View Details
Super acrylic - Ngjites & bojak - Ngjites per pllaka

Super acrylic

Ngjitës pllakash I cilësisë së lartë me bazë çimento, i modifikuar me polimere Për fiksimin e pllakave të granitit dhe në përgjithësi pllakave absorbuese …

View Details