Petroblock

Petroblock

Високо производително полимер-модифицирано лепило за леки строителни елементи и газобетонни блокчета. Лепило, варов разтвор и мазилка – всичко в един продукт. Подобреният състав осигурява отлична механична якост при много високи изисквания за свързване, като например стени, изложени на атмосферни условия. Гарантирано непрекъсната и ефективна топлоизолация за стени с аерирани газобетонни блокчета, с много висок индекс на устойчивост и неограничена устойчивост на стареене.

Consumption

15-20 kg/m3 of blocks

Colors

Packaging

25kg
Crystal g - Лепила и фугиращи смеси - Лепила за Специални Изпълнения

Crystal g

Противогъбично полимер-модифицирано лепило с висока производителност за стъклени тухли. Същият материал се използва и за запълване на стъклени тухли.

View Details
Pyroflex - Лепила и фугиращи смеси - Лепила за Специални Изпълнения

Pyroflex

Специално лепило за огнеупорни тухли и други огнеупорни компоненти. Това се отнася за всички видове огнеупорни тухли и материали, изискващи висока температурна устойчивост (Температурна …

View Details
Decoset - Лепила и фугиращи смеси - Лепила за Специални Изпълнения

Decoset

Високо производително полимер-модифицирано лепило за полагане на дебел слой (до 25-30 мм); подходящо за лепене на декоративни тухли, естествен камък, композитен камък от всички …

View Details
Petroblock - Лепила и фугиращи смеси - Лепила за Специални Изпълнения

Petroblock

Високо производително полимер-модифицирано лепило за леки строителни елементи и газобетонни блокчета. Лепило, варов разтвор и мазилка – всичко в един продукт. Подобреният състав осигурява …

View Details