Υποστηριζόμενη από σύγχρονες εγκαταστάσεις και πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή σε όλα τα στάδια, η εταιρεία σήμερα παράγει όλα της τα προϊόντα διενεργόντας συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα της ποιότητας της BAUER.

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή των προϊόντων από τον γερμανικό κοινοποιημένο οργανισμό Deutsche Gesellschaft für Qualität σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εταιρείας κατά ISO 9001.

Η BAUER βάζει σε εφαρμογή μια ολιστική προσέγγιση Εργοστασιακού Ελέγχου Παραγωγής για την εξασφάλιση ότι τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ώστε να μπορούν να διατίθενται στην αγορά, φέροντας τη σήμανση CE. Στον τομέα της ασφάλειας δεν κάνουμε κανέναν συμβιβασμό. Η προσέγγισή μας ξεκινάει από τον προγραμματισμό και τη σχεδίαση των εγκαταστάσεών μας και συνεχίζεται στις καθημερινές λειτουργίες. Σε κάθε στάδιο, η δομή των διαδικασιών είναι προσεκτικά διαρθρωμένη για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

Για την BAUER η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά στάνταρ ποιότητας είναι η αφετηρία για την ανάπτυξη των προϊόντων της.

Τα προϊόντα της BAUER πρέπει να είναι τέλεια σε κάθε πτυχή. Θα πρέπει να συνδυάζουν απαράμιλλη απόδοση, εφευρετικότητα, να προσφέρουν απλότητα στην χρήση και οριστικές λύσεις.

Η ομάδα έρευνας της BAUER βρίσκεται δίπλα στους επαγγελματίες των κατασκευών, ανακαλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες σε πραγματικές συνθήκες και συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, συχνά με πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα στην Ευρώπη, εστιάζοντας στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ανανεώνοντας της υπάρχουσας τεχνογνωσίας της εταιρείας.