Για την BAUER, η βιώσιμη ανάπτυξη και η ευημερία σημαίνουν βαθύ αίσθημα ευθύνης. Ως μια εταιρεία που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση φυσικών υλικών και δημιουργεί προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χώρων κατοικίας, το ενδιαφέρον για το περιβάλλον βρίσκεται στο επίκεντρο του επιχειρηματικού μας μοντέλου.

Πιστεύουμε επίσης ότι η βιωσιμότητα και η καινοτομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες επειδή συνιστούν δυο στοιχεία απαραίτητα για την αντιμετώπιση των σημερινών και των αυριανών προκλήσεων.

Η αυξανόμενη συνειδητοποίηση μεταξύ των εθνών για την ανάγκη αρμονικής συνύπαρξης των κοινωνιών με τη φύση, σε συνδυασμό με την κοινωνική απαίτηση για ισορροπία μεταξύ της ζήτησης για προϊόντα και της περιβαλλοντικής συμβατότητας, καθιστούν περισσότερο επιτακτική για την BAUER την ανάγκη λήψης μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτούνται νέες ιδέες βασισμένες σε μια ολιστική προσέγγιση δικτυακού χαρακτήρα.

Στη BAUER πιστεύουμε ότι ο ηγετικός ρόλος ξεκινάει με την ακεραιότητα, τη δεοντολογία και τις περιβαλλοντικά συμβατές δραστηριότητες. Βλέπουμε την BAUER ως μια εταιρεία που δεν εστιάζει απλώς στην ποιότητα, αλλά που την επιτυγχάνει με έναν ασφαλή, δεοντολογικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

Στην BAUER λειτουργούμε με γνώμονα την περιβαλλοντική υγεία και τη μέγιστη ασφάλεια, τόσο για να φανούμε συνεπείς στις κοινωνικές μας ευθύνες όσο και ως μέσο οικοδόμησης της αξίας της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Αποτελεί δέσμευσή μας η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση προς την κατεύθυνση του μηδενισμού των ατυχημάτων, των τραυματισμών ή των επιβλαβών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Για την BAUER βιωσιμότητα σημαίνει απόδοση σε αρμονία με τη φύση και την κοινωνία. Όλα τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη απαίτηση που εκφράζεται από καταναλωτές, κυβερνητικούς φορείς και δημόσιες αρχές για καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη. Με προϊόντα υψηλής απόδοσης βασισμένα σε φυσικές πρώτες ύλες και την εξέλιξη βιώσιμων καινοτομιών, η BAUER προσφέρει βελτιωμένη απόδοση και περιβαλλοντική συμβατότητα.