Bau - Resina

Τεχνικές Πληροφορίες

Wall Image

Προετοιμασία υποστρωμάτων

Όλα τα υποστρώματα πρέπει να είναι σταθερά, επίπεδα, ώριμα, εννιαία, ανθεκτικά, στεγνά, χωρίς αποκολλώμενα μέρη, να μην παρουσιάζουν τάση συρρίκνωσης, ανιούσα υγρασία και να μην υπόκεινται σε αρνητική υδροστατική πίεση. Απομακρύνουμε σαθρά αποκολλημένα τμήματα, ρύπους, λάδια και σκόνες. Όσον αφορά την ποιότητα του σκυροδέματος σαν υπόστρωμα θα πρέπει να έχει ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό 1,0Ν / mm², ελάχιστη αντοχή σε θλίψη 25 ΜΡa και οι ρύποι να απομακρύνονται με απόξεση, αμμοβολή ή με κάποια άλλη μηχανική μέθοδο. Μετά από αυτό η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από τη σκόνη με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας. Εάν τα υποστρώματα είναι ανώμαλα ή υπάρχουν ρωγμές, απαιτείται επισκευή. Η επισκευή θα πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά όπως SUPERFIX 30, SUPERFIX 50, BETOFIX B70 κλπ. Το BAU RESINA έχει την ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών πλάτους έως 0,2mm που προέρχονται από το υπόστρωμα. Οι επιφάνειες πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα με την εφαρμογή μίας στρώσης από το αστάρι BAULAT, SUPERLAT LATEX η SUPERGRIP. Αναλόγως το είδος του υποστρώματος, αραιωμένο με νερό ώστε να βελτιωθεί η πρόσφυση και να μειωθεί η απορροφητικότητα. Το σούπερ γκρι που είναι κατάλληλο για επιφάνειες χαμηλού πορώδους (παλιά πλακίδια, μάρμαρα κλπ.) το BAULAT ή SUPERLAT LATEX είναι κατάλληλο για μεσαίου και υψηλού πορώδους επιφάνειες.

ΝΕΡΟ Η ΡΥΤΙΝΗ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

Το υλικό προετοιμάζεται σε δοχείο ρίχνοντας πρώτα περίπου ¾ της απαιτούμενης ποσότητας νερού και προσθέτοντας το περιεχόμενο του σάκου σταδιακά ανακατεύοντας με την χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών. Στη συνέχεια προσθέστε νερό εωσότου έχουμε ένα μίγμα ομοιογενές με την επιθυμητή εργασιμότητα. ≈ 7,5 l / 1 σακί 23kg. Για να ενισχύσουμε την πρόσφυση και την ελαστικότητα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντί για νερό το συστατικό Β (ρητίνη) το οποίο είναι συσκευασμένο σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Η αναλογία ποσότητα ανάμιξης του συστατικού Β δεν είναι δεσμευτική. Μπορείτε να προσθέσετε λιγότερη ποσότητα για περισσότερο θιξοτροπική σύνθεση, ανάλογα με την εφαρμογή.

*Η προσθήκη υπερβολικού νερού μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αντοχής του κονιάματος. Προτείνεται τακτική ανάδευση. Μετά την ανάμειξη είναι έτοιμο προς χρήση μην προσθέτετε στο σύστημα BAU RESINA κανένα άλλο στατικό (τσιμέντο, αδρανή κλπ.)

Συμβατα υποστρωματα

Τσιμεντοκονιάματα
Σκυρόδεμα
Μάρμαρα
Πλακάκια
Τσιμεντοσανίδες
Σοβάδες Μωσαϊκά

Σε όλες τις εφαρμογές συνιστάται η χρήση ενός ειδικού αντιηλιακού υαλοπλέγματος εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αντοχή και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρωγμών που προέρχονται απο το υπόστρωμα.

Εφαρμογή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Εφαρμόστε το μείγμα στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας μεταλλική επίπεδη σπάτουλα πιέζοντας την στην επιφάνεια. Εφαρμόστε το δεύτερο χέρι όταν το πρώτο έχει στεγνώσει. Αν υπάρχει κίνδυνος ρηγματώσεις του υποστρώματος εφαρμόστε μία καθολική στρώση υαλοπλέγματος καρέ 4×4 160gr ενσωματωμένη στην πρώτη στρώση του κονιάματος. Στην συνέχεια εξομαλύνετε την επιφάνεια με την μεταλλική σπάτουλα για την τελική επιπέδωση της. Μετά από λίγα λεπτά όταν το υλικό αρχίζει να σκληραίνει μπορείτε να πιέσετε με τη σπάτουλα για λεία επιφάνεια. Μπορείτε να βρέξετε την σπάτουλα με νερό πριν από το δεύτερο πάτημα για να δημιουργηθούν σκιές είναι δημιουργήσετε αλλη υφή αναλόγως τον τρόπο που θα πατηθεί η τελική στρώση. Η επιφάνεια μπορεί να τρίφτει πριν την εφαρμογή των βερνικιών αναλόγως το αισθητικό αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε. Εφαρμόστε το μίγμα στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας μεταλλική επίπεδη σπάτουλα πιέζοντας την επιφάνεια. Εφαρμόστε το δεύτερο χέρι όταν το πρώτο έχει στεγνώσει. Αν υπάρχει κίνδυνος ρηγμάτωσης του υποστρώματος εφαρμόστε μια καθολική στρώση υαλοπλέγματος καρέ 4×4 160 gr. ενσωματωμένη στην πρώτη στρώση του κονιάματος. Στη συνέχεια εξομαλύνετε την επιφάνεια με την μεταλλική σπάτουλα για την τελική επιπέδωσή της. Μετά από λίγα λεπτά, όταν το υλικό αρχίζει να σκληραίνει μπορείτε να πιέσετε και πάλι με τη σπάτουλα για λεία επιφάνεια. Μπορείτε να βρέξετε την σπάτουλα με νερό πριν από το δεύτερο πάτημα για να δημιουργηθούν σκιές ή να δημιουργήσετε άλλη υφή αναλόγως τον τρόπο που θα πατηθεί η τελική στρώση. Η επιφάνεια μπορεί να τριφτεί πριν την εφαρμογή των βερνικιών αναλόγως το αισθητικό αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε.

Μετά την εφαρμογή του, το BAU RESINA πρέπει να ωριμάσει με ειδική αγωγή ιδιαίτερα όταν η εφαρμογή γίνεται με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ή όταν έχουμε μεγάλη ροή αέρα. Η υπερβολικά ταχεία εξάτμιση του νερού του μίγματος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των αντοχών και της σκληρότητας της τελικής επιφάνειας ή και να δημιουργήσει ρωγμές στην επιφάνειά λόγο της πλαστικής συρρίκνωσης του υλικού. Για την αποφυγή του παραπάνω φαινομένου, ψεκάστε με νερό την επιφάνειας 6-12 ώρες μετά την εφαρμογή και επαναλάβετε την διαδικασία κάθε 4-5 ώρες για 2-4 μέρες. Εναλλακτικά, μετά 6-10 ώρες από την εφαρμογή του υλικού εφαρμόστε το πρώτο χέρι βερνίκι BAUSIL με βάση το νερό. Εφαρμόστε τουλάχιστον 2 χέρια BAUSIL το κάθε χέρι πριν στεγνώσει τελείως το προηγούμενο και όχι λιγότερο από 200gr / m2 κατανάλωσης συνολικά προσέχοντας να μην αφήσουμε σημεία στην επιφάνεια χωρίς βερνίκι. Για δάπεδα και για επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά εφαρμόστε και μια επιπλέων στρώση με το πολυουρεθανικό βερνίκι HARDOX PU. Το HARDOX PU θα πρέπει να εφαρμοστεί μετά από λίγες ημέρες (τουλάχιστον 2-3). Αποφύγετε την εφαρμογή ήμερες με θερμοκρασία άνω των 30°C και κάτω των 5 °C. Αμέσως μετά την χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία εφαρμογής με νερό. Εναλλακτικά, μετά έξι – 10 h από την εφαρμογή του υλικού εφάρμοσε το πρώτο χέρι βερνίκι Παουζίνι με βάση το νερό. Εφαρμόστε τουλάχιστον δύο χέρια Μπάου Ζιλ το κάθε χέρι πριν στεγνώσει τελείως το προηγούμενο και όχι λιγότερο από 200 γραμ. / M2 κατανάλωση συνολικά προσέχοντάς να μην αφήσουμε σημεία στην επιφάνεια χωρίς βερνίκι. Για δάπεδά και για επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά εφαρμόστηκε μία επιπλέον στρώση με το πολυουρεθάνη Κω βερνίκι χαρτοξ Πηλίου το Χαρτέξ πηγαίου θα πρέπει να εφαρμοστεί μετά από λίγες ημέρες τουλάχιστον δύο με τρεις . Αποφύγετε την εφαρμογή οι μέρες με θερμοκρασία άνω των 30°C και κάτω των 5°C αμέσως μετά την χρήση καθαρίστε τα εργαλεία εφαρμογές με νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή
Συστατικό Α – κονία, Β – υγρό

Χρώμα
12 αποχρώσεις

Χρόνος ζωής στο δοχείο
≥45 λεπτά (στους 20°C)

Πάχος εφαρμογής σε τοίχους ανα στρώση
2 – 3 mm

Μορφή
Συστατικό Α – κονία, Β – υγρό

Χρώμα
12 αποχρώσεις

Χρόνος ζωής στο δοχείο
≥45 λεπτά (στους 20°C)

Πάχος εφαρμογής σε τοίχους ανα στρώση
2 – 3 mm

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1,4 kg/m2/mm ή 4-5kg/m2

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χαρτόσακοι 23kg & Πλαστικά δοχεία των 7,4kg

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σε στεγασμένους χώρους προστατευμένο από τον ήλιο και τον παγετό για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο και χαρακτηρίζεται ερεθιστικό. Για την εφαρμογή του προϊόντος δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προφύλαξης πλην των συνηθισμένων που εφαρμόζονται σε όλες τις οικοδομικές εργασίες, όπως χρήση γαντιών και γυαλιών, αποφυγή παρατεταμένης επαφής με το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνατε με άφθονο νερό κι αν είναι απαραίτητο ζητήστε την συμβολή γιατρού. Συγκεντρώστε τις κενές σακούλες, και πλαστικά καλύμματα και απορρίψτε τα στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στην συσκευασία του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το έντυπο ασφάλειας του υλικού.

Σημειωσεις

Τα τεχνικά δεδομένα , οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους.