Κεντρικά γραφεία

17ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και Ρούπελ 6, Κηφισιά Τ.Κ.14564

Τηλέφωνο

+30 210 57 44 222

Fax

+30 210 57 40 777

Email

info@netbauer.com

Εργοστάσιο

Βι. Πε. Μεγάρων  Αττικής Τ.Κ. 19100  Τ.Θ. 915

Κεντρικά γραφεία

17ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και Ρούπελ 6, Κηφισιά Τ.Κ.14564

Τηλέφωνο

+30 210 57 44 222

Fax

+30 210 57 40 777

Email

info@netbauer.com

Εργοστάσιο

Βι. Πε. Μεγάρων  Αττικής Τ.Κ. 19100  Τ.Θ. 915