Τεχνικός Οδηγός

Βασικός οδηγός για το σύστημα Thermokapa

Download

Συστήματα Διαχείρισης

IQNET 9001

Download

IQNET 14001

Download

ISO 9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Download

ISO 14001:2015

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Download

Τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ)

Thermokapa

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με διογκωμένη πολυστερίνη

Download

Thermokapa G

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη

Download

Thermokapa Mineral

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με πετροβάμβακα

Download