Γκρι Τσιμεντοκονίαμα Υψηλών Αντοχών

Γκρι Τσιμεντοκονίαμα Υψηλών Αντοχών

Γκρι τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για χρήση σε ποσοστό 25–30% κατά βάρος σε μείγμα με αδρανή και νερό για την παρασκευή κονιαμάτων επισκευών, γέμισματων και επιδιορθώσεων. Με την προσθήκη βελτιωτικής ρητίνης Superlat Latex η Baulat στο νερό ανάμειξης, βελτιώνεται η πρόσφυση, η ελαστικότητα, η στεγανότητα και η αντοχή σε μηχανικές καταπόνησεις.

Χρώμα

Αρχεία για κατέβασμα

Betofix R3 - Επισκευαστικά Σκυροδέματος - Επισκευαστικά Τοίχων, Στόκοι - Επισκευαστικά υλικά

Betofix R3

Επισκευαστικό ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα για σκυρόδεμα, σταθερού όγκου με αντισταθμιζόμενη συρρίκνωση για την αποτροπή δημιουργίας ρωγμών. Αναπτύσσει υπερδιπλάσιες αντοχές σε θλίψη από αυτές του …

Περισσότερα
Grane - Επισκευαστικά Σκυροδέματος - Επισκευαστικά Τοίχων, Στόκοι - Επισκευαστικά υλικά

Grane

Χονδρόκοκκος τσιμέντοείδους βάσεις ρητινούχος καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος. Ιδιαίτερα ανθεκτικός στην υγρασία για μερική η καθολική εξομάλυνση και επιδιόρθωση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά κλπ. Για …

Περισσότερα
Stuccocem - Επισκευαστικά Σκυροδέματος - Επισκευαστικά Τοίχων, Στόκοι - Επισκευαστικά υλικά

Stuccocem

Tσιμεντοειδούς βάσης ρητινούχος καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος ιδιαίτερα ανθεκτικός στην υγρασία για μερική ή καθολική εξομάλυνση και επιδιόρθωση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά κλπ. Για εσωτερικούς …

Περισσότερα
Betofix A40 - Επισκευαστικά Σκυροδέματος - Επισκευαστικά Τοίχων, Στόκοι - Επισκευαστικά υλικά

Betofix A40

Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα για σκυρόδεμα. Ενός συστατικού ινοπλισμένο, σταθερού όγκου, χωρίς διαβρωτικά συστατικά, τροποποιημένο με πολυμερή ενισχυτικά για επισκευές σκυροδέματος με καθολική στρώση ή …

Περισσότερα
Betofix B70 - Επισκευαστικά Σκυροδέματος - Επισκευαστικά Τοίχων, Στόκοι - Επισκευαστικά υλικά

Betofix B70

Επισκευαστικό ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα για σκυρόδεμα, σταθερού όγκου με αντισταθμιζόμενη συρρίκνωση για την αποτροπή δημιουργίας ρωγμών. Αναπτύσσει υπερδιπλάσιες αντοχές σε θλίψη από αυτές του …

Περισσότερα
Baucast - Επισκευαστικά Σκυροδέματος - Συμπληρωματικά προϊόντα - Επισκευαστικά υλικά - Δάπεδα

Baucast

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα επισκευών και ενισχύσεων. Αναπτύσσει υπερδιπλάσιες αντοχές σε θλίψη από αυτές του κοινού σκυροδέματος και εφαρμόζεται σε πάχος έως 100mm/ στρώση, …

Περισσότερα
Armoseal - Επισκευαστικά Σκυροδέματος - Επισκευαστικά υλικά

Armoseal

Eπαλειφόμενο κονίαμα-γέφυρα πρόσφυσης για προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση. Το Armoseal δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον pH για την προστασία του σιδηρού οπλισμού και …

Περισσότερα
UltraFast - Επισκευαστικά Σκυροδέματος - Επισκευαστικά υλικά

UltraFast

Ταχύπηκτο, ρητινούχο ινοπλισμένο σφραγιστικό και αγκυρωτικό τσιμεντοκονίαμα σταθερού όγκου, τροποποιημένο με πολυμερή ενισχυτικά για εξαιρετική πρόσφυση, χωρίς διαβρωτικά συστατικά, εργάσιμο για 10 λεπτά. Για …

Περισσότερα
Superfix 30 - Επισκευαστικά Σκυροδέματος - Επισκευαστικά Τοίχων, Στόκοι - Σφραγιστικά Αρμών - Στεγανωτικά - Στεγανωτικά Αρμών - Επισκευαστικά υλικά

Superfix 30

Θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό και σφραγιστικό σε μορφή πάστας 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, σταθερού όγκου πολλαπλών χρήσεων για πλήθος επισκευών, συγκολλήσεων, σφραγίσεων κλπ. Δεν συρρικνώνεται …

Περισσότερα
Superfix 50 - Επισκευαστικά Σκυροδέματος - Σφραγιστικά Αρμών - Στεγανωτικά - Στεγανωτικά Αρμών - Επισκευαστικά υλικά

Superfix 50

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη χαμηλού ιξώδους. Λεπτόρρευστο συγκολλητικό, σφραγιστικό υλικό με μηδενική συρρίκνωση για γέμισμα συγκόλληση και σφράγιση ρωγμών σε κολόνες, πλάκες, θεμελιώσεις σκυροδέματος καθώς …

Περισσότερα
Aquablock - Στεγανωτικά Υπογείων και Δεξαμενών - Επισκευαστικά Σκυροδέματος - Επισκευαστικά Τοίχων, Στόκοι - Στεγανωτικά

Aquablock

Ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα για σφράγιση διαρροών νερού, γρήγορες στερεώσεις και αγκυρώσεις. Το μίγμα παραμένει εργάσιμο για 1-2 λεπτά. Μορφή: Ξηρή κονία τσιμεντοειδούς βάσης Πυκνότητα κονιάματος: …

Περισσότερα
Λευκό Τσιμεντοκονίαμα Υψηλών Αντοχών - Επισκευαστικά Σκυροδέματος - Επισκευαστικά υλικά

Λευκό Τσιμεντοκονίαμα Υψηλών Αντοχών

Λευκό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για χρήση σε ποσοστό 25–30% κατά βάρος σε μείγμα με αδρανή και νερό για την παρασκευή κονιαμάτων επισκευών, γέμισματων και …

Περισσότερα
Γκρι Τσιμεντοκονίαμα Υψηλών Αντοχών - Επισκευαστικά Σκυροδέματος - Επισκευαστικά υλικά

Γκρι Τσιμεντοκονίαμα Υψηλών Αντοχών

Γκρι τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για χρήση σε ποσοστό 25–30% κατά βάρος σε μείγμα με αδρανή και νερό για την παρασκευή κονιαμάτων επισκευών, γέμισματων και …

Περισσότερα
Baulat - Στεγανωτικά Υπογείων και Δεξαμενών - Επισκευαστικά Σκυροδέματος - Στεγανωτικά Ταρατσών - Επισκευαστικά Τοίχων, Στόκοι - Στεγανωτικά Τοίχων - Συμπληρωματικά προϊόντα - Συμπληρωματικά Σοβάδων - Στεγανωτικά - Πρόσθετα Κονιαμάτων - Συμπληρωματικά Συγκολλητικών - Επισκευαστικά υλικά - Κόλλες, αρμόστοκοι - Επιχρίσματα - Δάπεδα

Baulat

Υπέρ-βελτιωτικό κονιαμάτων γερμανικής τεχνολογίας βάσεως ακρυλικού πολυμερούς υψηλής πυκνότητας. Για ελαστικούς και αδιάβροχους σοβάδες, κατασκευή δαπέδων ενδοδαπέδιας θέρμανσης, συγκόλληση παλαιού με νέο μπετόν, τσιμεντοκονίες …

Περισσότερα
Superlat Latex - Στεγανωτικά Υπογείων και Δεξαμενών - Επισκευαστικά Σκυροδέματος - Στεγανωτικά Ταρατσών - Επισκευαστικά Τοίχων, Στόκοι - Στεγανωτικά Τοίχων - Συμπληρωματικά προϊόντα - Συμπληρωματικά Σοβάδων - Στεγανωτικά - Πρόσθετα Κονιαμάτων - Συμπληρωματικά Συγκολλητικών - Επισκευαστικά υλικά - Κόλλες, αρμόστοκοι - Επιχρίσματα - Δάπεδα

Superlat Latex

Βελτιωτικό κονιαμάτων γερμανικής τεχνολογίας βάσεως ακρυλικού πολυμερούς. Για ελαστικούς και αδιάβροχους σοβάδες, κατασκευή δαπέδων ενδοδαπέδιας θέρμανσης, συγκόλληση παλαιού με νέο μπετόν, τσιμεντοκονίες για ράμπες …

Περισσότερα