BAUFLEX UNIVERSAL

Τεχνικές Πληροφορίες

Προετοιμασία υποστρωμάτων

Όλα τα υποστρώματα πρέπει να είναι σταθερά, επίπεδα, ώριμα, ενιαία , ανθεκτικά, στεγνά, χωρίς αποκολλώμενα μέρη, να μην παρουσιάζουν τάσεις συρρίκνωσης και ανιούσα υγρασία. Απομακρύνουμε σαθρά, αποκολλημένα τμήματα, ρύπους λάδια και σκόνες. Κλείνουμε και επισκευάζουμε τυχόν μεγάλα κενά και ρωγμές. Για επιφάνειες που έχουν εκτεθεί σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία και κατά την διάρκεια των πολύ ζεστών ημερών του καλοκαιριού ή σε πολύ απορροφητικά υποστρώματα όπως επιφάνειες τσιμεντοειδών συνιστάται η εφαρμογή μίας στρώσης από το αστάρι BAULAT ή SUPERLAT LATEX αραιωμένο με νερό ή διαβροχή των υποστρωμάτων χωρίς να λιμνάσει το νερό ώστε να μειωθεί η απορροφητικότητα και να βελτιωθεί η εργασιμότητα της κόλλας. Οι επιφάνειες που είναι λείες και μη απορροφητικές συνιστάται να προετοιμάζονται με ενισχυτικό αστάρι πρόσφυσης ή να πραγματοποιείται χημικός καθαρισμός. Σε αντίθετη περίπτωση μπορείτε να προβείτε σε μηχανική τριβή, σφυροκόπηση ή χάραξη της επιφάνειας και ύστερα, αν είναι αναγκαίο, σε εξομάλυνση.

Νερo ανΑμιξης στο εργοτάξιο

Το υλικό προετοιμάζεται σε δοχείο ρίχνοντας πρώτα περίπου ¾ της απαιτούμενης ποσότητας νερού και προσθέτοντας το περιεχόμενο του σάκου σταδιακά ανακατεύοντας με την χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών. Στη συνέχεια προσθέστε νερό εωσότου έχουμε ένα μίγμα ομοιογενές με την επιθυμητή.

Για τοποθέτηση σε μικρό πάχος ή για πλήρη διαβροχή

≈ 8,5 l / 1 σακί 23kg

Σε στεγασμένους χώρους προστατευμένο από τον ήλιο και τον παγετό για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία.

Εφαρμογή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C. Εφαρμόστε το μίγμα στο υπόστρωμα με μεταλλική οδοντωτή σπάτουλα. Για καλύτερη πρόσφυση στο υπόστρωμα απλώστε ένα λεπτό στρώμα κόλλας με την λεία πλευρά της σπάτουλας και αμέσως μετά εφαρμόστε το επιθυμητό πάχος κόλλας με την οδοντωτή πλευρά της σπάτουλας. Συνιστάται ο έλεγχος για τυχών βρομιές ή σκόνη στην πλάτη των πλακιδίων. Αν η πλάτη των πλακιδίων είναι σκονισμένη συνιστάται να πλένονται με καθαρό νερό. Εντός 30 λεπτών τοποθετούμε ένα-ένα τα πλακίδια στην θέση τους και τα πιέζουμε ώστε να εξασφαλίσουμε καλή επαφή. Για να εξασφαλιστεί η μεγίστη πρόσφυση απαιτείται το πάχος του συγκολλητικού υλικού να είναι αρκετό για να καλύψει όλη την πίσω πλευρά του υλικού επένδυσης. Σε χώρους εκτεθειμένους σε έντονη κυκλοφορία, για τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων και σε εξωτερικούς χώρους χρησιμοποιήστε τη μέθοδο της διπλής επάλειψης για να εξασφαλίσετε την πλήρη διαβροχή της πίσω πλευράς του πλακίδιού. Για καλύτερη επαφή της κόλλας στην πλάτη του πλακιδίου (πλήρη διαβροχή) συνιστάται το άπλωμα της κόλλας με την σπάτουλα να γίνεται με ίσιες γραμμές και όχι κυκλικά (βλέπε φωτογραφία). Επαληθεύστε δειγματοληπτικά την αποτελεσματική επαφή του συγκολλητικού υλικού με την πίσω πλευρά του υλικού επένδυσης.

Ο ανοιχτός χρόνος επικόλλησης σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ήλιος, υψηλές θερμοκρασίες, ξηρός αέρας κλπ.) ή σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες μπορεί να μειωθεί ακόμα και σε λίγα λεπτά. Ελέγχουμε με τα δάχτυλα περιοδικά την επιφάνεια της κόλλας για τον σχηματισμό μεμβράνης. Σε μια τέτοια περίπτωση αφαιρούμε το στεγνωμένο τμήμα και τοποθετούμε νέα ποσότητα κόλλας. Εντός 30 λεπτών από την τοποθέτηση των πλακιδίων μπορούμε να κάνουμε μικροδιορθώσεις στο αλφάδιασμα. Εάν περάσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και απαιτούνται διορθώσεις, αφαιρούμε το πλακίδιο, καθαρίζουμε τις επιφάνειες από την κόλλα και το τοποθετούμε εκ νέου στη σωστή θέση. Εάν η επιφάνεια έχει μικρό-ανωμαλίες ή απαιτείται μεγαλύτερο πάχος κόλλας για το αλφάδιασμα, τότε τοποθετούμε μια στρώση κόλλας με το απαιτούμενο πάχος στην επιφάνεια και άλλη μια στρώση κόλλας στην πίσω επιφάνεια του πλακιδίου. Ποτέ δεν πρέπει να τοποθετούμε την κόλλα σημειακά ή να χρησιμοποιούμε μυστρί για να συμπληρώσουμε κόλλα σημειακά στην πλάτη του πλακιδίου ή στο υπόστρωμα. Δημιουργήστε ελαστικούς αρμούς διαστολής περιμετρικά της επένδυσης, ανά ≈ 10-15 m2 σε εξωτερικούς χώρους, ανά ≈ 25-30 m2 σε εσωτερικούς χώρους και ανά ≈ 8-10 m μήκους για μακρόστενες επιφάνειες. Τηρήστε όλους τους κατασκευαστικούς αρμούς, τους αρμούς διαμερισμού και τους περιμετρικούς αρμούς που υπάρχουν στο υπόστρωμα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  • Μη χρησιμοποιείτε το συγκολλητικό υλικό για να καλύψετε ανωμαλίες του υποστρώματος μεγαλύτερες από 15 mm

  • Θερμοκρασία, αερισμός, απορρο- φητικότητα του υποστρώματος και του τοποθετούμενου υλικού ενδέχεται να διαφοροποιήσουν τους χρόνους εργασιμότητας και πήξης του συγκολλητικού υλικού

  • Χρησιμοποιήστε οδοντωτή σπάτουλα κατάλληλη για τις διαστάσεις του πλακίδιού ή της πλάκας

  • Για την τοποθέτηση πλακιδίων σε προσόψεις το υπόστρωμα πρέπει να εξασφαλίζει μια αντοχή συνοχής σε εφελκυσμό ≥ 1,0 N/mm2. Πρέπει να αξιολογηθούν από τον μελετητή οι θερμοδυναμικές καταπονήσεις και οι ανεμοπιέσεις ώστε να κριθεί η αναγκαιότητα προδιαγραφής κατάλληλης μηχανικής στήριξης ασφαλείας

  • Για την τοποθέτηση πλακιδίων με μεγάλες διαστάσεις ( >1600 cm2 ) ή την τοποθέτηση σε προσόψεις, σε εξωτερικούς χώρους, σε χώρους με βαριά κυκλοφορία, σε ενδοδαπέδια θέρμανση, χρησιμοποιείστε τη διπλή επάλειψη

  • Για την τοποθέτηση πλακιδίων σε γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες πρέπει να είναι άκαμπτα αγκυρωμένες στα κατάλληλα μεταλλικά προφίλ

  • Για την τοποθέτηση πλακιδίων σε ενδοδαπέδια θέρμανση πραγματοποιήστε τον κύκλο δοκίμων και θέρμανσης του κονιάματος δαπέδου πριν από την τοποθέτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου EN 1264-4 σημείο 4.4

  • Το προϊόν περιέχει τσιμέντο και χαρακτηρίζεται ερεθιστικό. Για την εφαρμογή του προϊόντος δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προφύλαξης πλην των συνηθισμένων που εφαρμόζονται σε όλες τις οικοδομικές εργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το έντυπο ασφάλειας του υλικού.

Μεταλλικά υποστρώματα (μόνο σε εσωτερικούς χώρους):
Αστάρι SUPERGRIP

Ξύλινα πάνελ με πάχος ≥ 30 mm (μόνο σε εσωτερικούς χώρους):
Αστάρι SUPERGRIP

Γυψοσοβάδες και γυψοσανίδες (μόνο σε εσωτερικούς χώρους):
Αστάρι SUPERLAT LATEX

Πλαστικά δάπεδα (βινυλικά) (μόνο σε εσωτερικούς χώρους):
Αστάρι SUPERGRIP

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Δεδομένου ότι κάποια πολύ ειδικά υποστρώματα είναι δύσκολο να ταξινομηθούν με τυποποιημένο τρόπο, συνιστάται να επικοινωνείτε πάντα με την τεχνική υπηρεσία της BAUER για μία επιτόπου επίσκεψη από κάποιον σύμβουλο. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η προσεκτική ανάγνωση των τεχνικών προδιαγραφών για τη σωστή χρήση των ενδεικνυόμενων υλικών και ασταριών. Ο συνδυασμός υποστρωμάτων, υλικών και ενδεικνυόμενων χρήσεων μπορεί να μην είναι πάντα εφικτός. Είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε τα έντυπα τεχνικών δεδομένων του προϊόντος για την καταλληλόλητα. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο τεχνικό φυλλάδιο πρέπει να ζητείτε απευθείας από την τεχνική υπηρεσία της BAUER.


Σημειωσεις

Τα τεχνικά δεδομένα , οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους.

ΔΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Σε ξύλο / Πλαστικά υλικά & μοκέτα