THERMOKAPA (MANTEL)

Qëndrueshmëri e pa krahasueshme në kohë

Sistemi I BAUER bazohet në panelet termoizoluese prej polistireni ose polisteroli, me përmbajtje grafiti , për një termoizolim të shkëlqyer, ajrosje shumë të mirë të ndërtesës, rezistencë shumë të mirë ndaj sforcimit dhe qëndrueshmëri në vite. Të gjithë produktet janë projektuar të përballojne çdo lloj sforcimi më të cilin muret e jashtëm të ndërtesës përballen çdo ditë, duke ofruar rezistencë maksimale ndaj plasaritjeve!

Gjithë sistemi THERMOKAPA – MANTEL është produkt i një pune kërkuese të vazhdueshëme, duke kombinuar lëndë të para cilësore, njohuritë dhe kapacitetet prodhuese të Bauer, duke siguruar cilësi dhe qëndrueshmëri

Sistemi ka reagim vetëshuajtës ndaj zjarrit, duke qenë ideal si për ndërtesat e reja ashtu edhe për ato që restaurohen falë materialeve jashtëzakonisht cilësore të cilat janë të çertifikuara edhe për aplikim pa fiksim mekanik!

thermokapa-layers-2-141222

 

  1. KAPA 11/ ECOFLEX/ECOFLEX ORGANICNgjitës për panelet termoizolues, me aftësi të veçantë ngjitëse për siguri maksimale
  2. BAUTHERM W / BAUTHERM G Polisterol (λ = 0,036 W / m * K) and (λ = 0,032 W / m * K) respektivisht. I çertifikuar për përdorim në sistemet e termoizolimit nga jashtë.
  3. KAPA 11/ECOFLEX/ECOFLEX ORGANICSuva përforcuese organike dhe inorganike për fiksimin e rrjetës
  4. BAUMESH 160Rrjetë me fibra xhami me dendësi të lartë e projektuar për sistemin THERMOKAPA, rezistente ndaj alkaleve dhe lagështishsë
  5. MONOKAPA F/ MONOKAPA R/ KAPA SIL F/ GRANULATOGrafiato organike e gatëshme për përdorim, me elasticitet të lartë, rezistente ndaj lagështisë, plasaritjeve, papastërtisë dhe myshkut

thermokapa app