Flexible PU Sealant - Materiale Hidroizolimi - Materiale hidroizolimi për fuga - Izolues elastikë fugash

Flexible PU Sealant

Silikon ngjitës një komponentësh, shumë përdorimësh, pa solvent dhe shumë rezistent ndaj lagështisë! I përshtatshëm për mbylljën e fugave vertikale dhe horizontale me spesor …

View Details
Superfix 30 - Përforcimi dhe riparimi i betonit - Ndërtimi dhe riparimi i muraturave, Stukot - Izolues elastikë fugash - Materiale Hidroizolimi - Materiale hidroizolimi për fuga - Materiale riparimi

Superfix 30

Llaç epoksik, thiksotropik, pa solvent, dykomponentësh për përdorime të ndryshme si: riparime, ngjitje, izolime etj. Nuk ndikohet nga lagështia, mundëson ngjitje me rezistencë në …

View Details
Superfix 50 - Përforcimi dhe riparimi i betonit - Izolues elastikë fugash - Materiale Hidroizolimi - Materiale hidroizolimi për fuga - Materiale riparimi

Superfix 50

Rezinë epoksike me dy komponente për injeksion, me viskozitet të ulët, pa solvente Është një izolues që nuk tkurret, i përshtatshëm për mbushje, ngjitje …

View Details