Classic - Ngjites & bojak - Ngjites per pllaka

Classic

Ngjtës pllakash me bazë çimento. Për fiksimin e pllakave të qeramikës në mure dhe dysheme. Ideale për sipërfaqe betoni, tulle, suva etj. Për përdorim …

Të dhënat e produktit
Extra - Ngjites & bojak - Ngjites per pllaka

Extra

Ngjtës pllakash me bazë çimento I cilësisë së lartë. Për fiksimin e pllakave të qeramikës në mure dhe dysheme. Ideale për sipërfaqe betoni, tulle, …

Të dhënat e produktit
Super acrylic - Ngjites & bojak - Ngjites per pllaka

Super acrylic

Ngjitës pllakash I cilësisë së lartë me bazë çimento, i modifikuar me polimere Për fiksimin e pllakave të granitit dhe në përgjithësi pllakave absorbuese …

Të dhënat e produktit
Ultra acrylic - Ngjites & bojak - Ngjites per pllaka

Ultra acrylic

Ngjitës pllakash I cilësisë së lartë me bazë çimento, i modifikuar me polimere. Për fiksimin e gjithë llojeve të pllakave, gurëve natyralë si dhe …

Të dhënat e produktit
Bau flex fiber - Ngjites & bojak - Ngjites per pllaka

Bau flex fiber

Ngjitës për pllaka I përforcuar me fibra dhe polimere, me rezistencë të lartë ndaj plasaritjes, ngricës dhe lagështisë. Për fiksimin e pllakave të çdo …

Të dhënat e produktit
Bau flex - Ngjites & bojak - Ngjites per pllaka

Bau flex

Ngjitës për pllaka I përforcuar me fibra dhe polimere, me ngjitje perfekte në sipërfaqet të cilat I nënshtrohen presionit të lartë. Për aplikime të …

Të dhënat e produktit
Hyper flex - Ngjites & bojak - Ngjites per pllaka

Hyper flex

Ngjitës pllakash shumë cilësor, me elasticitet të përkryer, I pa krahasueshëm në sipërfaqet që I nënshtrohen trysnive të vazhdueshme. Për aplikime të cilat kërkojnë …

Të dhënat e produktit