Superfix 50

Superfix 50

Rezinë epoksike me dy komponente për injeksion, me viskozitet të ulët, pa solvente
Është një izolues që nuk tkurret, i përshtatshëm për mbushje, ngjitje dhe izolim në kollona, trotuare, betonin e themeleve dhe implante përforcuese në elemente strukturale ekzistues. Aplikohet me injeksion ose derdhje. Formon një barrierë ndaj ujit, ndihmon në parandalimin e korrozionit dhe kontribuon në konsolidimin e betonit.
Forma: Lëng I hollë
Dendësia (A+B): 1.1 kg /lit
Viskoziteti: 10◦C – 1150MPa.S 20ºC → 420 MPa.S, 30ºC → 200 MPa.S
Koha e punimit 10ºC → 85 min, 30ºC → 15 min

Consumption

1,1 kg/m2

Colors

transparent

Packaging

1kg (A+B), 6kg (A+B)
Flexible PU Sealant - Materiale Hidroizolimi - Materiale hidroizolimi për fuga - Izolues elastikë fugash

Flexible PU Sealant

Silikon ngjitës një komponentësh, shumë përdorimësh, pa solvent dhe shumë rezistent ndaj lagështisë! I përshtatshëm për mbylljën e fugave vertikale dhe horizontale me spesor …

View Details
Superfix 30 - Materiale Hidroizolimi - Materiale hidroizolimi për fuga - Materiale riparimi - Përforcimi dhe riparimi i betonit - Ndërtimi dhe riparimi i muraturave, Stukot - Izolues elastikë fugash

Superfix 30

Llaç epoksik, thiksotropik, pa solvent, dykomponentësh për përdorime të ndryshme si: riparime, ngjitje, izolime etj. Nuk ndikohet nga lagështia, mundëson ngjitje me rezistencë në …

View Details
Superfix 50 - Materiale Hidroizolimi - Materiale hidroizolimi për fuga - Materiale riparimi - Përforcimi dhe riparimi i betonit - Izolues elastikë fugash

Superfix 50

Rezinë epoksike me dy komponente për injeksion, me viskozitet të ulët, pa solvente Është një izolues që nuk tkurret, i përshtatshëm për mbushje, ngjitje …

View Details