Ecoflex Organic

Ecoflex Organic

Suva e modifikuar me fibra, 100% akrilike, me elasticitet të lartë, parandalon plasaritjet. Përdoret në sistemet e termoizolimit me polisterol apo lesh guri në fasada. Ecoflex Organic aplikohet me rrjetë me fibra xhami alkali- rezistente BauMesh 160, dhe ofron një ngjitje perfekte, rezistencë të lartë mekanike ndaj goditjeve dhe qëndrueshmëri në kohë. Eshte ideale si shtresë përfundimtare në sistemet e termizolimit.Ështe rezistente ndaj lagështisë si dhe ka elasticitet te lartë

Përbërja: Përzierje organike e gatshme për përdorim

Consumption

1,3-1,5 kg/m2/mm

Colors

Packaging

23kg
Bau mesh 160 - Produktet e sistemit - Izolimi termik i fasadave

Bau mesh 160

Rrjetë armimi me fibra xhami me veshje mbrojtëse prej polimeresh special, rezistente ndaj mjedisit alkalin, fortësi të lartë. E domosdoshme në sistemet e termoizolimit …

View Details
Kapagrip - Produktet e sistemit - Suva - Produkte shtesë - Izolimi termik i fasadave

Kapagrip

Prajmer I përbërë nga rezina sintetike dhe rërë kuarci. Ideal për sipërfaqet minerale poroze para se të aplikohet suvaja. I përshtatshëm për çdo lloj …

View Details
Monokapa flex - Produktet e sistemit - Suva - Suva akrilike - Izolimi termik i fasadave

Monokapa flex

Suva grafiato 100% akrilike e gatshme për përdorim si rifiniturë e fasadave Mundëson ngjitje të përkryer dhe rezistencë ndaj ujit, elasticitet të lartë dhe …

View Details
Kapa 11 - Produktet e sistemit - Izolimi termik i fasadave

Kapa 11

Ngjitës dhe suva e armuar, e modifikuar me polimere dhe fibra, me bazë çimento. Për ngjitjen e paneleve termoizolues të polisterolit në fasadat e …

View Details
Ecoflex Organic - Produktet e sistemit - Izolimi termik i fasadave

Ecoflex Organic

Suva e modifikuar me fibra, 100% akrilike, me elasticitet të lartë, parandalon plasaritjet. Përdoret në sistemet e termoizolimit me polisterol apo lesh guri në …

View Details
Bautherm W - Produktet e sistemit - Izolimi termik i fasadave

Bautherm W

Polisterol –Panele të çertifikuara CE për përdorim në sistemet e termoizolimit nga jashtë (ETICS) me trashësi nga 3 në 10 cm Koefiçienti I përciellshmërisë …

View Details
Bautherm G - Produktet e sistemit - Izolimi termik i fasadave

Bautherm G

Polisterol me pwrmbajtje Grafiti. Panele të çertifikuara CE për përdorim në sistemet e termoizolimit nga jashtë (ETICS) me trashësi nga 3 në 10 cm …

View Details
Pro 101 - Produktet e sistemit - Izolimi termik i fasadave

Pro 101

Praimer Akrilik me bazë uji për bojëra dhe suva me ngjyrë me veti të lartë depërtuese. Ofron një shtresë ideale për suvatë me bazë …

View Details
Elastosil - Produktet e sistemit - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i bodrumeve dhe depozitave - Hidroizolimi i tarracave - Hidroizolimi i mureve - Izolimi termik i fasadave

Elastosil

Hidroizolues elastik bikomponentësh me bazë çimentoje per hidroizolim. Ngjit fort në beton, suva, dru, metal, mozaik, llaç, blloqe betoni, gur dhe mundëson hidroizolim të …

View Details
Kapasil - Produktet e sistemit - Suva - Suva akrilike - Izolimi termik i fasadave

Kapasil

Suva grafiato 100% me bazë silikoni e gatshme për përdorim si rifiniturë e fasadave Mundëson rezistencë të përkryer ndaj ujit , ngjitje të fortë, …

View Details
Granulato - Produktet e sistemit - Suva - Suva akrilike - Izolimi termik i fasadave

Granulato

Suva akrilike e gatshme për përdorim me përbërje kuarci me ngjyrë duke dhënë një sipërfaqe dekorative me shumë mundësi ngjyrash. Mundëson ngjitje dhe elasticitet …

View Details