Hardox extra

Hardox extra

Përforcues sipërfaqe për dysheme industriale, me bazë çimento dhe rërë kuarci. Ideal për sipërfaqe shumë të dëmtuar, që duhet t’I rezistojnë gërryerjes si dhe në ato vende ku kërkohet qëndrueshmëri e lartë mekanike. Shembuj aplikimi: ambiente të industrisë ushqimore, dysheme/sipërfaqe me trafik të rënduar mjetesh, zonat e ngarkim shkarkimit,magazina, parking, trotuarë etj
Forma Puhur çimento

Consumption

3,0-5,0 kg/m2

Colors

4 colors

Packaging

25kg
Hardox level - Dyshemetë - Dysheme me bazë çimentoje

Hardox level

Autonivelant me bazë çimento për mbushje të dyshemeve. I përshtatshëm për pllaka qeramike dhe mermeri. Për trashësi deri në 10 cm për shtresë.

View Details
Hardox flu-300 - Dyshemetë - Dysheme me bazë çimentoje

Hardox flu-300

Autonivelues me aplikim të shpejtë, kohë të gjatë punueshmërie, tkurrje të vogël. Ideal për shtresa 2-30 mm. Përdoret për nivelimin dhe përmirësimin e dyshemeve …

View Details
Hardox extra - Dyshemetë - Dysheme me bazë çimentoje

Hardox extra

Përforcues sipërfaqe për dysheme industriale, me bazë çimento dhe rërë kuarci. Ideal për sipërfaqe shumë të dëmtuar, që duhet t’I rezistojnë gërryerjes si dhe …

View Details