Nanoline 900 W

Nanoline 900 W

Solucion hidrofob kundër ujit dhe vajrave, për sipërfaqe poroze dhe jo-poroze. Ai depërton thellë në poret e sipërfaqes duke i dhënë rezistencë nga vajrat dhe uji, ndërkohë që lejon kalimin e avujve në të dy drejtimet. Zakonisht nuk duket dhe nuk e ndryshon pamjen e sipërfaqes. Përdoret si mbrojtës I sipërfaqes mbi beton të zhveshur, suva, beton të armuar me fibra, tulla, pllaka tarrace, bojak,gurë natyral ose sintetik etj.
Forma: Solucion likuid
Baza: Silan / Siloksan
Dendësia: 1.0 kg / l
Koha e tharjes: 5-10 orë

Consumption

0,05-0,1 kg/m2

Colors

transparent

Packaging

1kg, 5kg, 20kg
Kapalux flex - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i mureve

Kapalux flex

Bojë elastike hidroizoluese. Mundëson hidroizolim të plotë për mbrojtjen e mureve ndaj shiut. Ka elasticitet të lartë dhe qëndrueshmëri në sipërfaqe që shfaqin plasaritje. …

View Details
Nanoline 900 W - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i mureve

Nanoline 900 W

Solucion hidrofob kundër ujit dhe vajrave, për sipërfaqe poroze dhe jo-poroze. Ai depërton thellë në poret e sipërfaqes duke i dhënë rezistencë nga vajrat …

View Details
Nanoline 80 W - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i mureve - Suva - Produkte shtesë

Nanoline 80 W

Solucion imprenjues për sipërfaqe çimetoze poroze. Ai depërton thellë në poret e sipërfaqes duke i dhënë rezistencë nga vajrat dhe uji, ndërkohë që lejon …

View Details
Aquasil Flex - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i bodrumeve dhe depozitave - Hidroizolimi i tarracave - Hidroizolimi i mureve

Aquasil Flex

Pastë elastike dykomponentëshe me bazë çimentoje për aplikim me furçë,për hidroizolimin të plotë dhe të përhershëm të mureve të betonit, mureve të bodrumeve, rezervuarëve, …

View Details
Aquasil - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i bodrumeve dhe depozitave - Hidroizolimi i mureve

Aquasil

Pastë me bazë çimentoje për aplikim me furçë, ofron hidroizolimin të plotë dhe të përhershëm të mureve të betonit, mureve të bodrumeve, rezervuareve, tuneleve, …

View Details
Elastosil - Hidroizolimi i tarracave - Hidroizolimi i mureve - Izolimi termik i fasadave - Produktet e sistemit - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i bodrumeve dhe depozitave

Elastosil

Hidroizolues elastik bikomponentësh me bazë çimentoje per hidroizolim. Ngjit fort në beton, suva, dru, metal, mozaik, llaç, blloqe betoni, gur dhe mundëson hidroizolim të …

View Details
Superlat Latex - Materiale riparimi - Përforcimi dhe riparimi i betonit - Ndërtimi dhe riparimi i muraturave, Stukot - Aditivët e llaçit - Ngjites & bojak - Produkte shtesë - Suva - Produkte shtesë - Dyshemetë - Produkte shtesë - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i bodrumeve dhe depozitave - Hidroizolimi i tarracave - Hidroizolimi i mureve

Superlat Latex

Emulsion polimer I projektuar posaçërisht për përmirësimin karakteristikave të llaçrave. Për përgatitjen e llaçrave dhe suvave të hidroizoluara, të qëndrueshme dhe rezistente ndaj çarjeve …

View Details