Nanoline 80 W

Nanoline 80 W

Solucion imprenjues për sipërfaqe çimetoze poroze. Ai depërton thellë në poret e sipërfaqes duke i dhënë rezistencë nga vajrat dhe uji, ndërkohë që lejon kalimin e avujve në të dy drejtimet. Nuk krijon shtresë mbi siperfaqe dhe nuk e ndryshon pamjen e sipërfaqes. Përdorët për mbrojtje nga uji dhe si mbrojtës pa ngjyrë I sipërfaqeve të ashpra e absorbuese të ekspozuara si beton, suva çimentoze, blloqe betoni, gurë natyral etj. Nanoline 80 W mund të përdoret si prajmer hdrofob në shtresat mbrojtëse me bazë uji. I përshtatshëm për reduktim të thithjes së ujit, mbrojtjen nga çngjyrosja, reduktim të grumbullimit të papastërtive dhe përmirësim të termoizolimit.

Forma: Emulsion Likuid
Baza: tretësirë silan/siloksani
Dendësia 1.0 kg/l
Koha e punueshmërisë 5-10 orë

Consumption

0,2-0,4 kg/m2

Colors

transparent

Packaging

1kg, 5kg, 20kg
Kapagrip - Suva - Produkte shtesë - Izolimi termik i fasadave - Produktet e sistemit

Kapagrip

Prajmer I përbërë nga rezina sintetike dhe rërë kuarci. Ideal për sipërfaqet minerale poroze para se të aplikohet suvaja. I përshtatshëm për çdo lloj …

View Details
Nanoline 80 W - Suva - Produkte shtesë - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i mureve

Nanoline 80 W

Solucion imprenjues për sipërfaqe çimetoze poroze. Ai depërton thellë në poret e sipërfaqes duke i dhënë rezistencë nga vajrat dhe uji, ndërkohë që lejon …

View Details
Superlat Latex - Hidroizolimi i tarracave - Hidroizolimi i mureve - Materiale riparimi - Përforcimi dhe riparimi i betonit - Ndërtimi dhe riparimi i muraturave, Stukot - Aditivët e llaçit - Ngjites & bojak - Produkte shtesë - Suva - Produkte shtesë - Dyshemetë - Produkte shtesë - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i bodrumeve dhe depozitave

Superlat Latex

Emulsion polimer I projektuar posaçërisht për përmirësimin karakteristikave të llaçrave. Për përgatitjen e llaçrave dhe suvave të hidroizoluara, të qëndrueshme dhe rezistente ndaj çarjeve …

View Details
Stela - Suva - Produkte shtesë - Materiale riparimi - Aditivët e llaçit

Stela

Aditiv plastifikues për llaç dhe suva që zëvendëson plotësisht gëlqeren Përdoret për suva, llaç muraturë, llaç nivelues, spruco, llaç ndërtimi, llaç për ngjitje guri. …

View Details
Baucolor - Suva - Produkte shtesë - Dyshemetë - Produkte shtesë - Materiale riparimi - Aditivët e llaçit

Baucolor

Pigment në formë pluhuri me baze oksidi metali për ngjyrosjen e suvasë, betonit dhe llaçit. Për t’iu shtuar çimentos së thatë bashkë me agregatet …

View Details