Pyroflex

Pyroflex

Ngjitës special për oxhakë dhe materiale të tjera refraktare . Aplikohet në gjithë tipet e tullave zajrrduruese dhe materialet që kërkojnë rezistencë ndaj temperaturave të larta ( Rezistent në temperaturat 1.080◦ C) Pyroflex nuk plasaritet dhe I njëjti produkt mund të përdoret për mbushje apo riparime të tullave dhe fugave.

Consumption

≈ 15 kg/m2

Colors

Packaging

5kg, 25kg
Crystal g - Ngjites & bojak - Kola për përdorime të posaçme

Crystal g

Ngjitës për tulla xhami, anti fungal I modifikuar me polimere. I njëjti material përdoret edhe për mbushje të tullave të xhamit .

View Details
Pyroflex - Ngjites & bojak - Kola për përdorime të posaçme

Pyroflex

Ngjitës special për oxhakë dhe materiale të tjera refraktare . Aplikohet në gjithë tipet e tullave zajrrduruese dhe materialet që kërkojnë rezistencë ndaj temperaturave …

View Details
Decoset - Ngjites & bojak - Kola për përdorime të posaçme

Decoset

Ngjitës I përsosur I modifikuar me polimere për aplikimet me shtresa të trasha (deri në 25 -30 mm). I përshtatshëm për fiksimin e tullave …

View Details
Petroblock - Ngjites & bojak - Kola për përdorime të posaçme

Petroblock

Ngjitës i modifikuar me polimere për elementë të lehtë strukturalë dhe blloqe betoni të lehtësuara. Ngjitës, fiksues dhe suva të gjitha në një produkt. …

View Details