Superbit Rubber

Superbit Rubber

Emulsion bituminoz me bazë asfalti të cilesisë së lartë, rezina dhe aditive speciale, pa solvent
Ka rezistencë të lartë në prezencë të lagështisë dhe elasticitet të lartë. Mundëson ngjitje të përsosur në siperfaqe të ndryshme si beton, metal, dru etj. Përdoret si barrierë avulli nën pllakat e betonit,për hidroizolimin e themeleve, mureve mbajtes, tarracave, çative etj.
Forma: Pastë e trashë
Densiteti: 1.08 kg/lt

Consumption

3 m2/ kg

Colors

Packaging

18kg
Aquasil Flex - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i bodrumeve dhe depozitave - Hidroizolimi i tarracave - Hidroizolimi i mureve

Aquasil Flex

Pastë elastike dykomponentëshe me bazë çimentoje për aplikim me furçë,për hidroizolimin të plotë dhe të përhershëm të mureve të betonit, mureve të bodrumeve, rezervuarëve, …

View Details
Elastosil - Izolimi termik i fasadave - Produktet e sistemit - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i bodrumeve dhe depozitave - Hidroizolimi i tarracave - Hidroizolimi i mureve

Elastosil

Hidroizolues elastik bikomponentësh me bazë çimentoje per hidroizolim. Ngjit fort në beton, suva, dru, metal, mozaik, llaç, blloqe betoni, gur dhe mundëson hidroizolim të …

View Details
Superbit - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i tarracave

Superbit

Emulsion bituminoz pa solvent, me ngjitje të përsosur dhe rezistent ndaj acideve dhe solucioneve alkaline Përdoret për hidroizolimin e themeleve, mureve mbajtës, dyshemeve, çative …

View Details
Superbit Rubber - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i tarracave

Superbit Rubber

Emulsion bituminoz me bazë asfalti të cilesisë së lartë, rezina dhe aditive speciale, pa solvent Ka rezistencë të lartë në prezencë të lagështisë dhe …

View Details
Superlat Latex - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i bodrumeve dhe depozitave - Hidroizolimi i tarracave - Hidroizolimi i mureve - Materiale riparimi - Përforcimi dhe riparimi i betonit - Ndërtimi dhe riparimi i muraturave, Stukot - Aditivët e llaçit - Ngjites & bojak - Produkte shtesë - Suva - Produkte shtesë - Dyshemetë - Produkte shtesë

Superlat Latex

Emulsion polimer I projektuar posaçërisht për përmirësimin karakteristikave të llaçrave. Për përgatitjen e llaçrave dhe suvave të hidroizoluara, të qëndrueshme dhe rezistente ndaj çarjeve …

View Details
Monoflex - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i tarracave

Monoflex

Veshje akrilike hidroizoluese elastomerike për tarraca. Krijon një membranë mbrojtëse elastike pa fuga për hidroizolim të plotë, rezistente ndaj korrozionit të ambientit dhe rrezatimit …

View Details
Monoflex NanoHybrid - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i tarracave

Monoflex NanoHybrid

Veshje elastomerike hidroizoluese për çati me nano rezina të modifikuara. Pas aplikimit, krijon një shtresë mbrojtëse pa fuga e cila është krejtësisht e hidroizoluar. …

View Details
Monoflex PU - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i tarracave

Monoflex PU

Membrane hidroizoluese poliuretan me një komponent për tarraca, Krijon një membranë mbrojtëse elastike pa fuga për hidroizolim të plotë, rezistente ndaj korrozionit të ambientit …

View Details
Aqua primer - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i tarracave - Dyshemetë - Dysheme Rrëshire

Aqua primer

Prajmer transparent epoksik me dy komponentë me bazë uji, për dysheme industriale. Për trajtimin e sipërfaqeve të cilat do të mbulohen me shtresa epoksike …

View Details