Superbit

Superbit

Emulsion bituminoz pa solvent, me ngjitje të përsosur dhe rezistent ndaj acideve dhe solucioneve alkaline
Përdoret për hidroizolimin e themeleve, mureve mbajtës, dyshemeve, çative etj. Gjithashtu përdoret si barrierë avulli nën pllakat e betonit, ngjit panelet izoluese dhe si prajmer për ngjitjen e membranave bituminoze (katrama).
Forma: Pastë e trashë
Densiteti: 1.08 kg/lt

Consumption

3 m2/ kg

Colors

Packaging

18kg
Aquasil Flex - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i bodrumeve dhe depozitave - Hidroizolimi i tarracave - Hidroizolimi i mureve

Aquasil Flex

Pastë elastike dykomponentëshe me bazë çimentoje për aplikim me furçë,për hidroizolimin të plotë dhe të përhershëm të mureve të betonit, mureve të bodrumeve, rezervuarëve, …

View Details
Elastosil - Izolimi termik i fasadave - Produktet e sistemit - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i bodrumeve dhe depozitave - Hidroizolimi i tarracave - Hidroizolimi i mureve

Elastosil

Hidroizolues elastik bikomponentësh me bazë çimentoje per hidroizolim. Ngjit fort në beton, suva, dru, metal, mozaik, llaç, blloqe betoni, gur dhe mundëson hidroizolim të …

View Details
Superbit - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i tarracave

Superbit

Emulsion bituminoz pa solvent, me ngjitje të përsosur dhe rezistent ndaj acideve dhe solucioneve alkaline Përdoret për hidroizolimin e themeleve, mureve mbajtës, dyshemeve, çative …

View Details
Superbit Rubber - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i tarracave

Superbit Rubber

Emulsion bituminoz me bazë asfalti të cilesisë së lartë, rezina dhe aditive speciale, pa solvent Ka rezistencë të lartë në prezencë të lagështisë dhe …

View Details
Superlat Latex - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i bodrumeve dhe depozitave - Hidroizolimi i tarracave - Hidroizolimi i mureve - Materiale riparimi - Përforcimi dhe riparimi i betonit - Ndërtimi dhe riparimi i muraturave, Stukot - Aditivët e llaçit - Ngjites & bojak - Produkte shtesë - Suva - Produkte shtesë - Dyshemetë - Produkte shtesë

Superlat Latex

Emulsion polimer I projektuar posaçërisht për përmirësimin karakteristikave të llaçrave. Për përgatitjen e llaçrave dhe suvave të hidroizoluara, të qëndrueshme dhe rezistente ndaj çarjeve …

View Details
Monoflex - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i tarracave

Monoflex

Veshje akrilike hidroizoluese elastomerike për tarraca. Krijon një membranë mbrojtëse elastike pa fuga për hidroizolim të plotë, rezistente ndaj korrozionit të ambientit dhe rrezatimit …

View Details
Monoflex NanoHybrid - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i tarracave

Monoflex NanoHybrid

Veshje elastomerike hidroizoluese për çati me nano rezina të modifikuara. Pas aplikimit, krijon një shtresë mbrojtëse pa fuga e cila është krejtësisht e hidroizoluar. …

View Details
Monoflex PU - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i tarracave

Monoflex PU

Membrane hidroizoluese poliuretan me një komponent për tarraca, Krijon një membranë mbrojtëse elastike pa fuga për hidroizolim të plotë, rezistente ndaj korrozionit të ambientit …

View Details
Aqua primer - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i tarracave - Dyshemetë - Dysheme Rrëshire

Aqua primer

Prajmer transparent epoksik me dy komponentë me bazë uji, për dysheme industriale. Për trajtimin e sipërfaqeve të cilat do të mbulohen me shtresa epoksike …

View Details