Baucolor

Baucolor

Pigment në formë pluhuri me baze oksidi metali për ngjyrosjen e suvasë, betonit dhe llaçit.
Për t’iu shtuar çimentos së thatë bashkë me agregatet përpara shtimit të ujit
Për përdorim brenda dhe jashtë, bojakë dhe pllaka trotuari. Shembuj aplikimi: suva me ngjyrë, llaç i ngjyrosur i përdorur si bojak për trotuare, pllaka, gur natyral etj, llaç çimento me ngjyrë, pllaka trotuari dhe elemente betoni me ngjyrë, elementë të parafabrikuar me ngjyrë për kërkesa të veçanta arkitektonike etj.

Forma: Pluhur
Përbërja: Okside Minerale

Consumption

-

Colors

5 colors

Packaging

0,4kg=Ochre0,5kg=Blue0,7kg=Black,Cotto,Green
Bau Fibers - Materiale riparimi - Aditivët e llaçit - Dyshemetë - Produkte shtesë

Bau Fibers

Fibra polipropileni për përforcime të betonit dhe llaçit. Parandalon plasaritjen nga tkurrja gjatë ngrirjes së llaçit. Teknologjia Baufibers mundëson një shpërndarje të shpejtë dhe …

View Details
Superlat Latex - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i bodrumeve dhe depozitave - Hidroizolimi i tarracave - Hidroizolimi i mureve - Materiale riparimi - Përforcimi dhe riparimi i betonit - Ndërtimi dhe riparimi i muraturave, Stukot - Aditivët e llaçit - Ngjites & bojak - Produkte shtesë - Suva - Produkte shtesë - Dyshemetë - Produkte shtesë

Superlat Latex

Emulsion polimer I projektuar posaçërisht për përmirësimin karakteristikave të llaçrave. Për përgatitjen e llaçrave dhe suvave të hidroizoluara, të qëndrueshme dhe rezistente ndaj çarjeve …

View Details
Betolax - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i bodrumeve dhe depozitave - Materiale riparimi - Aditivët e llaçit

Betolax

Aditiv plastifikues dhe hidroizolues për betonin (Tipi A). Përbërja kimike I jep betonit dhe llaçrave rrjedhshmëri duke ofruar punueshmëri më të mirë, sidomos në …

View Details
Stela - Materiale riparimi - Aditivët e llaçit - Suva - Produkte shtesë

Stela

Aditiv plastifikues për llaç dhe suva që zëvendëson plotësisht gëlqeren Përdoret për suva, llaç muraturë, llaç nivelues, spruco, llaç ndërtimi, llaç për ngjitje guri. …

View Details
Baucolor - Materiale riparimi - Aditivët e llaçit - Suva - Produkte shtesë - Dyshemetë - Produkte shtesë

Baucolor

Pigment në formë pluhuri me baze oksidi metali për ngjyrosjen e suvasë, betonit dhe llaçit. Për t’iu shtuar çimentos së thatë bashkë me agregatet …

View Details