Bau Fibers

Bau Fibers

Fibra polipropileni për përforcime të betonit dhe llaçit. Parandalon plasaritjen nga tkurrja gjatë ngrirjes së llaçit. Teknologjia Baufibers mundëson një shpërndarje të shpejtë dhe homogjene në beton apo çimento
Bymimi në lëngje: 0%
Pika e shkrirjes: 170◦C
Numri I fibrave: ≈ 240 milion dhe 120 milion / kg me gjatësi respektivisht 6 mm dhe 12 mm

Consumption

0,6 kg/m3

Colors

Packaging

0,6kg
Bau Fibers - Aditivët e llaçit - Dyshemetë - Produkte shtesë - Materiale riparimi

Bau Fibers

Fibra polipropileni për përforcime të betonit dhe llaçit. Parandalon plasaritjen nga tkurrja gjatë ngrirjes së llaçit. Teknologjia Baufibers mundëson një shpërndarje të shpejtë dhe …

View Details
Superlat Latex - Hidroizolimi i bodrumeve dhe depozitave - Hidroizolimi i tarracave - Hidroizolimi i mureve - Materiale riparimi - Përforcimi dhe riparimi i betonit - Ndërtimi dhe riparimi i muraturave, Stukot - Aditivët e llaçit - Ngjites & bojak - Produkte shtesë - Suva - Produkte shtesë - Dyshemetë - Produkte shtesë - Materiale Hidroizolimi

Superlat Latex

Emulsion polimer I projektuar posaçërisht për përmirësimin karakteristikave të llaçrave. Për përgatitjen e llaçrave dhe suvave të hidroizoluara, të qëndrueshme dhe rezistente ndaj çarjeve …

View Details
Betolax - Hidroizolimi i bodrumeve dhe depozitave - Materiale riparimi - Aditivët e llaçit - Materiale Hidroizolimi

Betolax

Aditiv plastifikues dhe hidroizolues për betonin (Tipi A). Përbërja kimike I jep betonit dhe llaçrave rrjedhshmëri duke ofruar punueshmëri më të mirë, sidomos në …

View Details
Stela - Aditivët e llaçit - Suva - Produkte shtesë - Materiale riparimi

Stela

Aditiv plastifikues për llaç dhe suva që zëvendëson plotësisht gëlqeren Përdoret për suva, llaç muraturë, llaç nivelues, spruco, llaç ndërtimi, llaç për ngjitje guri. …

View Details
Baucolor - Aditivët e llaçit - Suva - Produkte shtesë - Dyshemetë - Produkte shtesë - Materiale riparimi

Baucolor

Pigment në formë pluhuri me baze oksidi metali për ngjyrosjen e suvasë, betonit dhe llaçit. Për t’iu shtuar çimentos së thatë bashkë me agregatet …

View Details