Stela

Stela

Aditiv plastifikues për llaç dhe suva që zëvendëson plotësisht gëlqeren
Përdoret për suva, llaç muraturë, llaç nivelues, spruco, llaç ndërtimi, llaç për ngjitje guri. Vetitë dhe avantazhet janë: zëvendëson plotësisht gëlqeren dhe disavantazhet e saj, ngjitje më e mirë, zgjat kohën e aplikimit, rrit fortësinë e llaçit dhe muraturës, eliminon imperfek sionet e suvasë dhe rrjedhjet, përmirëson sipërfaqen e suvasë, rrit ndjeshëm rezistencën ndaj ujit të llaçit. STELA nuk përmban jone të klorit dhe përbërës korrozivë. Mundëson përgatitjen e llaçrave dhe suvave pa ndikim në bojë.
Forma: Lëng transparent
Dendësia: 1,0 kg/l

Consumption

100-150ml / 50kg of cement

Colors

transparent

Packaging

1kg, 5kg, 20kg
Bau Fibers - Materiale riparimi - Aditivët e llaçit - Dyshemetë - Produkte shtesë

Bau Fibers

Fibra polipropileni për përforcime të betonit dhe llaçit. Parandalon plasaritjen nga tkurrja gjatë ngrirjes së llaçit. Teknologjia Baufibers mundëson një shpërndarje të shpejtë dhe …

View Details
Superlat Latex - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i bodrumeve dhe depozitave - Hidroizolimi i tarracave - Hidroizolimi i mureve - Materiale riparimi - Përforcimi dhe riparimi i betonit - Ndërtimi dhe riparimi i muraturave, Stukot - Aditivët e llaçit - Ngjites & bojak - Produkte shtesë - Suva - Produkte shtesë - Dyshemetë - Produkte shtesë

Superlat Latex

Emulsion polimer I projektuar posaçërisht për përmirësimin karakteristikave të llaçrave. Për përgatitjen e llaçrave dhe suvave të hidroizoluara, të qëndrueshme dhe rezistente ndaj çarjeve …

View Details
Betolax - Materiale Hidroizolimi - Hidroizolimi i bodrumeve dhe depozitave - Materiale riparimi - Aditivët e llaçit

Betolax

Aditiv plastifikues dhe hidroizolues për betonin (Tipi A). Përbërja kimike I jep betonit dhe llaçrave rrjedhshmëri duke ofruar punueshmëri më të mirë, sidomos në …

View Details
Stela - Materiale riparimi - Aditivët e llaçit - Suva - Produkte shtesë

Stela

Aditiv plastifikues për llaç dhe suva që zëvendëson plotësisht gëlqeren Përdoret për suva, llaç muraturë, llaç nivelues, spruco, llaç ndërtimi, llaç për ngjitje guri. …

View Details
Baucolor - Materiale riparimi - Aditivët e llaçit - Suva - Produkte shtesë - Dyshemetë - Produkte shtesë

Baucolor

Pigment në formë pluhuri me baze oksidi metali për ngjyrosjen e suvasë, betonit dhe llaçit. Për t’iu shtuar çimentos së thatë bashkë me agregatet …

View Details