Plaster Fix

Plaster Fix

Suva riparuese me veprim të shpejtë, për riparime të çdo lloji. Ideale për riparimin e këndeve, mbushje të plasaritjeve, riparime të grafiatove të dëmtuara ose të çdo sipërfaqe që dëmtohet gjatë punimeve hidraulike, elektrike etj
Avantazhet: Riparon shpejt grafiaton, punohet lehtë dhe me efikasitet, fortësi të lartë mekanike, ngjitje perfekte
Forma: Llaç I gatshëm me granulometri maksimale 1.2 mm

Consumption

≈ 14 kg/m2/cm

Colors

Packaging

5kg, 25kg
Malta Star - Suva - Suva me bazë çimentoje

Malta Star

Veshje finale- suva, hidroizoluese për përdorim brenda dhe jashtë . Aplikohet ne Mure tulle dhe betoni të cilat paraprakisht janë trajtuar me prajmer. Ka …

View Details
Malta Plus - Suva - Suva me bazë çimentoje

Malta Plus

Veshje finale- suva e modifikuar me polimere, hidroizoluese për përdorim brenda dhe jashtë . Aplikohet ne Mure tulle dhe betoni të cilat paraprakisht janë …

View Details
Malta Uno - Suva - Suva me bazë çimentoje

Malta Uno

Suva e aplikueshme në një shtresë, për përdorim brenda dhe jashtë. Aplikohet në shtresë me trashësi maksimale 30 mm ne mure tulle ose betoni …

View Details
Plaster Fix - Suva - Suva me bazë çimentoje - Materiale riparimi - Ndërtimi dhe riparimi i muraturave, Stukot

Plaster Fix

Suva riparuese me veprim të shpejtë, për riparime të çdo lloji. Ideale për riparimin e këndeve, mbushje të plasaritjeve, riparime të grafiatove të dëmtuara …

View Details